NAŠE PRÁCE PRO HOROMĚŘICE

Nezávislí kandidáti za Naše Horoměřice se prací v zastupitelstvu dlouhodobě snaží ovlivňovat život v Horoměřicích k lepšímu. V roce 2014 jsme ve volbách získali 34 % hlasů, což byl druhý nejlepší výsledek za vítěznou ODS. Její zástupci ale raději sáhli po třetím v pořadí, TOP 09 v čele s panem Vondrou, abychom jim do jejich rozjednaných věcí nemluvili.

Volby v roce 2018 sdružení Naše Horoměřice vyhrálo. Volební výsledek Našich Horoměřic a STAN ukázal, že dvě třetiny voličů - občanů Horoměřic si přejí změnu ve vedení radnice, a tedy i způsobu, jak je naše obec spravována a kam se ubírá.

Jak jsme v tomto volebním období pracovali se můžete dočíst na tomto webu, v Horoměřickém zpravodaji a na našem Facebooku.

Zastupitelstvo obce na svém jednání na konci října stanovilo mj. výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva Obce Horoměřice s platností od 1. 1. 2018 pro jednotlivé funkce takto: člen zastupitelstva 1690 Kč, člen výboru, komise nebo zvláštního orgánu 2816 Kč, člen rady 6758 Kč, předseda výboru, komise nebo zvláštního orgánu 3 379 Kč....

Ptá se paní místostarostka ve Zpravodaji č.4-2017. Z textu článku lze vyvodit, že jediným redaktorem i redakční radou horoměřického Zpravodaje je vlastně pí. Kohoutová. Autorka uvádí absurdní argumenty. Opravdové perly si dovolím citovat v odstavci Konspirace a manipulace. Připomínám, že všechny mnou použité a citované argumenty v článcích jsou...

Jestli je v Horoměřicích něco jisté jako střídání dne a noci, pak je to náležité vysvětlení", které redakce obecního Zpravodaje věnuje prakticky každému článku Sdružení nezávislých kandidátů Naše Horoměřice. Je-li text vůči správě obce kritický, můžeme se pak dočkat takových perliček, jako je předřazení komentáře k našemu článku, článku samému....

Na můj článek kritizující konkrétními fakty dlouhodobé neřešení stále se zhoršující a narůstající průjezdní automobilové dopravy v Horoměřicích, který byl uveřejněn na posledních stranách Horoměřického zpravodaje 13.5.2016 byly v následujících číslech hned 3 články na předních stranách zpravodaje, které neprokázaly žádné konkrétní výsledky řešení...

V souvislosti s tím, že přes výstavbu nové školky se do ní letos dostalo jen každé třetí (!) dítě, jsem informoval vedení obce, že v blízkém okolí se staví školky stejného rozsahu za daleko méně. Poslední ve Velkých Přílepech za 8,5 milionu, u nás v Horoměřicích dělá cena druhého pavilonu školky 23,3 milionu. Když se nad těmito čísly zamyslím,...

V roce 2014 obec obdržela největší dotace ve své historii. I rozpočet 2015 bude pod tlakem dostavby kuchyňského pavilonu, a dotačně je také mimořádný.

Hlavním bodem pondělního zasedání zastupitelstva byl obecní rozpočet na rok 2015. Rada obce ho předložila jako vyrovnaný. Nejvíce peněz - více než 30 milionů - obec investuje do školských zařízení (kuchyňský pavilon a zateplení budovy prvního stupně základní školy).
Jsme rádi, že byly přijaty naše návrhy na doplnění rozpočtu, které vycházejí...