NEZAČÍNÁME OD NULY

Nezávislí kandidáti za Naše Horoměřice se prací v zastupitelstvu dlouhodobě snaží ovlivňovat život v Horoměřicích k lepšímu. V roce 2014 jsme ve volbách získali 34 % hlasů, což byl druhý nejlepší výsledek za vítěznou ODS. Její zástupci ale raději sáhli po třetím v pořadí, TOP 09 v čele s panem Vondrou, abychom jim do jejich rozjednaných věcí nemluvili.
Celé čtyři roky tak bylo pět našich zastupitelů v opozici. Pro rozumné věci jsme hlasovali, pro ty, s nimiž nesouhlasíme, ne. Naše postoje a názory si můžete přečíst v následujících článcích, které jsme publikovali ve Zpravodaji nebo na našem Facebooku.

Na můj článek kritizující konkrétními fakty dlouhodobé neřešení stále se zhoršující a narůstající průjezdní automobilové dopravy v Horoměřicích, který byl uveřejněn na posledních stranách Horoměřického zpravodaje 13.5.2016 byly v následujících číslech hned 3 články na předních stranách zpravodaje, které neprokázaly žádné konkrétní výsledky řešení...

V souvislosti s tím, že přes výstavbu nové školky se do ní letos dostalo jen každé třetí (!) dítě, jsem informoval vedení obce, že v blízkém okolí se staví školky stejného rozsahu za daleko méně. Poslední ve Velkých Přílepech za 8,5 milionu, u nás v Horoměřicích dělá cena druhého pavilonu školky 23,3 milionu. Když se nad těmito čísly zamyslím,...

V roce 2014 obec obdržela největší dotace ve své historii. I rozpočet 2015 bude pod tlakem dostavby kuchyňského pavilonu, a dotačně je také mimořádný.

Hlavním bodem pondělního zasedání zastupitelstva byl obecní rozpočet na rok 2015. Rada obce ho předložila jako vyrovnaný. Nejvíce peněz - více než 30 milionů - obec investuje do školských zařízení (kuchyňský pavilon a zateplení budovy prvního stupně základní školy).
Jsme rádi, že byly přijaty naše návrhy na doplnění rozpočtu, které vycházejí...

Pan zastupitel Kášek na nás ve svém článku v minulém Zpravodaji nenechal nit suchou. Nechceme vám kazit advent a odpovídat mu v podobném stylu. Házení špíny je nedůstojné a lidi, co byli u voleb, si nezaslouží něco takového sledovat.
Šli jsme na radnici proto, abychom přispěli k řešení problémů Horoměřic. Více než minulost nás zajímá budoucnost. A...

Na posledním Zastupitelstvu vystoupil náš člen A. Čacký s žádostí, aby v budoucnu byly součástí zápisů z jednání zastupitelstva přílohy k projednávaným tématům. Bez nich totiž často není jasné, o čem se vlastně jednalo, takže jde o zcela legitimní a smysluplný požadavek. Pan Čacký při tom poukázal na svůj návrh z předchozího zastupitelstva k volbě...

Když jsme odcházeli na první zasedání nově zvoleného zastupitelstva Horoměřic, nedělali jsme si iluze, že by se dosavadní tandem ODS-TOP 09 ohlížel na názor třetiny voličů naší obce, kteří nás do zastupitelstva poslali. Výsledky hlasování do obecní rady, která Horoměřice řídí, to potvrdily: nebyl zvolen ani jeden z nás, takže budeme v opozici.

V podzimních komunálních volbách do zastupitelstva naší obce získalo sdružení nezávislých kandidátů Naše Horoměřice 6 míst v zastupitelstvu, Demokratické sdružení Horoměřice 1 mandát o ODS těsnou většinu osmi mandátů. Jinými slovy, vítěznou ODS volilo 47 % občanů Horoměřic, zatímco 53 % si na obecním úřadu přálo změnu. Domníváme se, že to je...