Rozpočet 2015 pod tlakem

20.01.2015

V roce 2014 obec obdržela největší dotace ve své historii. I rozpočet 2015 bude pod tlakem dostavby kuchyňského pavilonu, a dotačně je také mimořádný.

Příjmy a výdaje jsou vyrovnané 80,8 milionů. Na straně příjmů a výdajů rozpočtem proteče 10,08 milionů, fakticky jsou příjmy a výdaje o tuto sumu nižší(70,72).

Rozpočet je značně ovlivněn celkovou výší dotací 26,312 milionů, což si vynutilo potřebu disponovat 7,690 miliony úvěru v případě nedostatku financí. Přihlédneme-li ke kapitole budovy a stavby 36,5 milionů, kde přibyla koupě pozemku pod čističkou, dále je zde doplatek stavby ZŠ 10 milionů, splátka objektu Agrivep, je tlak na rozpočet pochopitelný. V rozpočtu, při jeho současném rozložení je minimální prostor pro ostatní investice a případné mimořádné akce.

Proto jsme hlasovali pro předloženou verzi rozpočtu, která nutně dozná během roku operativní změny.

Situaci může ještě zkomplikovat přidělení jakékoli větší dotace (pro školství nebo čističku) a případná koupě pozemku pod objektem Agrivep. Pokud obec uvažuje v dohledné době o rekonstrukci objektu Agrivep, nedovedeme si představit financování této investice bez celkové revize hospodaření obce nebo čekání na dotaci. Na větší dotace do školství čeká obec přes 20 let.

Personální náklady 11,5 milionů s ostatními režijními náklady a energiemi 6,174 milionů (17,616 mil.) spotřebují podstatnou část ročních daňových příjmů obce. Dotační příjmy jsou značně nepravidelné a dlouhodobé náklady na obnovu žádostí o dotace jsou vysoké, proto je pro obec a občany ekonomicky nejvýhodnější snížit režijní náklady.

Pro informaci přikládáme porovnání osobních nákladů zastupitelů jednotlivých stran ve srovnání s volebním výsledkem.

Voliči přidělili ODS 45% hlasů, TOP 09 14% hlasů, NH 34% hlasů.

ODS rozdělila 191 000 tisíc měsíčních nákladů na zastupitele takto.

ODS 92% (176 tisíc) - TOP 09 3,9% (6800,-Kč) - NH 4,1% (7 800,-Kč)

Roční náklady na zastupitele činí cca 2 229 000,-Kč, za 4-leté volební období 9 186 000,-Kč.

Po období zvyšování obecních daní a poplatků ve volebním období 2010-2014 chceme, aby obec redukovala co nejvíce režijní náklady obce.

Požadujeme, aby vedení obce provedlo nezávislý personální audit a audit hospodaření se zaměřením na úspory ve všech oblastech.

Předkládáme návrh do rady obce a zastupitelstva:

  • U obecních zakázek provádět poptávková řízení minimálně třech uchazečů u zakázek od 50 tisíc ,-Kč (vyjímky musí rada zdůvodnit zastupitelstvu)
  • Prověřit náklady obce ve všech oblastech hospodaření.
  • Provést nezávislý personální audit a audit hospodaření se zaměřením na úspory ve všech oblastech.
  • Stanovit pravidla pro využití dělnických pracovníků a techniky obce jako služby.
  • Ekonomicky stimulovat zaměstnance na hospodaření a chodu obce.