Rozpočet je schválený

18.12.2014

Hlavním bodem pondělního zasedání zastupitelstva byl obecní rozpočet na rok 2015. Rada obce ho předložila jako vyrovnaný. Nejvíce peněz - více než 30 milionů - obec investuje do školských zařízení (kuchyňský pavilon a zateplení budovy prvního stupně základní školy).
Jsme rádi, že byly přijaty naše návrhy na doplnění rozpočtu, které vycházejí z našeho volebního programu. Více (min. 250 tis. Kč) tak dostanou horoměřické sportovní a zájmové organizace, dalších alespoň 120 tisíc půjde na výsadbu nové zeleně a nejvíce - 2,5 milionu korun - připadne na dláždění prašných ulic a chodníků. Podařilo se nám prosadit i drobnou, ale určitě velmi vítanou investici - 50 tisíc korun na odpadkové koše pro psí výkaly.
Přestože je v rozpočtu dost nákladových položek, na které se v budoucnosti podíváme a budeme se snažit u nich ušetřit (režie obecního úřadu, náklady na likvidaci odpadů, energie, které obec nakupuje...), rozpočet jsme všemi hlasy podpořili, takže byl schválen.

Všimli jste si?

Kolik je najednou v obecním zpravodaji informací o tom, jak probíhá jednání zastupitelstva a co obec chystá? Na to, že je jen dva měsíce po volbách, to je slušný posun. A až pan starosta přestane ujišťovat, jak na radnici i před vánoci všichni tvrdě makají (to je snad normální všude) a paní místostarostka nebude podsouvat těm, kdo mají na rozvoj Horoměřic jiný názor než ona, že jsou vedeni "nějakou těžko vysvětlitelnou záští", bude zpravodajství o dění v obci téměř na jedničku.