NEJSME POLITICI, JSME VAŠI SOUSEDÉ 

Všichni máme svá občanská povolání a nikdo z nás nemá politické ambice. To, co nás spojuje, je zájem o to, jak se nám a ostatním obyvatelům tady žije a bude za pár let žít.

Na naší kandidátce jsou starousedlíci i obyvatelé nových lokalit Horoměřic. Řada z nás pracovala v zastupitelstvu v minulých volebních obdobích. Díky dlouholeté práci v zastupitelstvu dobře víme, co obec potřebuje, jak funguje a jaké problémy musí řešit.

Jakými principy se řídíme? Shodujeme se na těchto základních prioritách - svoboda jednotlivce, volná hospodářská soutěž, demokracie v řízení obce, krajů a státu.


V obecních záležitostech a samosprávě dáváme velký prostor mladší generaci a aktivitě občanů Horoměřic.


MVDr. JAN HERČÍK, CSc.
Horoměřický rodák. V posledním volebním období pracoval jako starosta obce. V roce 1990 založil veterinární kliniku v Horoměřicích, která se stala jednou z prvních privátních veterinárních klinik v tehdejší Československé republice. Autor několika knih o léčení zvířat zde působí dodnes. Vystudoval Vysokou školu veterinární. Zabývá se strategickým rozvojem obce.

Ing. arch. ADAM JECH
V Horoměřicích žije od roku 1997. Pracoval jako projektant, nyní podniká v oboru 3D grafiky a 3D
tisku. Vystudoval ČVUT, Fakultu stavební, obor Architektura a stavitelství. Aktivně se podílí na akcích s programem pro děti, například Sokolský běh, Den dětí atd. Založil a vede skautský oddíl. V obci by se rád věnoval volnočasovým aktivitám pro děti.

Bc. DARIA HRNČÍŘOVÁ
V Horoměřicích žije od roku 2020. Pracuje jako učitelka na ZŠ Horoměřice. Vystudovala na Karlově Univerzitě Překladatelství a tlumočnictví. Chce se věnovat komunikaci s mladou generací a jejímu vzdělávání.

MgA. KATEŘINA ROSOVÁ
V Horoměřicích žije od roku 2000. Díky svým třem dětem přestala tančit na prknech, co znamenají svět a začala tančit v kuchyni. Povinnost přerostla ve vášeň a dnes je majitelkou Bistra Cafe Vypečená matka v centru Prahy. Předtím spolupracovala s předními divadly a zároveň 10 let působila jako marketingová ředitelka ve strojírenské firmě. Vystudovala Hudební akademii múzických umění - obor choreografie a režie. Chce se věnovat školské a sociální problematice.

LINDA ČACKÁ
Horoměřická rodačka. Pracuje jako asistentka ve finančně poradenské firmě. Vystudovala střední školu s maturitou. Poslední dobou se zabývá organizací různých akcí v obci. Chce se věnovat rozvoji kulturního a společenského života v Horoměřicích.

MARTIN KVARDA
Horoměřický rodák. Pracuje jako zámečník. Vystudoval střední školu s maturitou. Chce se podílet na podpoře kulturního a společenského života a celkovém rozvoji obce.

JAN PILCH
Horoměřický rodák. Pracuje jako starožitník v své společnosti Antik Decadenza. Vystudoval obchodní akademii. Chce se zabývat podporou kulturních tradic a historie obce a komunikací radnice s občany

DANIEL KOLÁŘ
V Horoměřicích žije od roku 2004. Po kariéře profesionálního fotbalisty - reprezentanta je nyní sportovním manažerem klubu FC Viktoria Plzeň. Vystudoval střední průmyslovou školu s maturitou. Chce se věnovat podpoře sportu, kultury a strategickému rozvoji obce.

Ing. JAN KLÍMA
V Horoměřicích žije od roku 2000. Pracuje jako manažer komunikační společnosti. Vystudoval ČVUT. Věnuje se komunikaci radnice s veřejností a rozvoji občanské společnosti v obci.

Doc. Ing. JAN MIKULKA, CSc.
V Horoměřicích žije od roku 1990. V posledním volebním období pracoval jako zastupitel obce. Vědecký pracovník a popularizátor vědy, PR manažer výzkumného ústavu. Vystudoval ČZU. Věnuje se problematice životního prostředí a rozvoje obce.

PhDr. BOREK BICAN
V Horoměřicích žije od roku 2011. Pracoval jako pedagog na ČZU, po roce 1990 zastával manažerské funkce v odpadovém hospodářství. Nabízí své zkušenosti v tomto oboru. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Komenského. Nyní člen komise životního prostředí.

Ing. FRANTIŠEK KARHAN
Místní soukromý zemědělec, nyní již v důchodu, amatérský meteorolog. V zastupitelstvu v letech 1994-2006, člen kontrolního výboru 1994-1998 a 2010-2014 a člen komise životního prostředí od r. 1998. Dlouhodobě spolupracuje se samosprávou obce, pomáhá obci finančními dary i darováním či směnou pozemků potřebných k realizaci obecních staveb. Nabízí své zkušenosti se správou veřejných záležitostí.