Chceme otevřenou a efektivní radnici

02.03.2018

Zastupitelstvo obce na svém jednání na konci října stanovilo mj. výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva Obce Horoměřice s platností od 1. 1. 2018 pro jednotlivé funkce takto: člen zastupitelstva 1690 Kč, člen výboru, komise nebo zvláštního orgánu 2816 Kč, člen rady 6758 Kč, předseda výboru, komise nebo zvláštního orgánu 3 379 Kč. Pro bylo deset zastupitelů, proti žádný a zdrželi se čtyři zastupitelé za Naše Horoměřice. Zastupitelstvo naopak neschválilo odměnu vyplácenou v případě souběhu výkonu dvou nebo tří funkcí neuvolněným členům zastupitelstva, která se měla rovnat součtu odměn za jednotlivé funkce. V tomto případě bylo pro sedm hlasů, proti jeden (Naše Horoměřice) a zdrželo se šest
zastupitelů (2 ODS, 4 NH).