K průjezdní automobilové dopravě v Horoměřicích

03.11.2016

Na můj článek kritizující konkrétními fakty dlouhodobé neřešení stále se zhoršující a narůstající průjezdní automobilové dopravy v Horoměřicích, který byl uveřejněn na posledních stranách Horoměřického zpravodaje 13.5.2016 byly v následujících číslech hned 3 články na předních stranách zpravodaje, které neprokázaly žádné konkrétní výsledky řešení průjezdní dopravy. V článku jsem konkrétně zmínil jedinou osobu, bývalého starostu p. Káška, který oproti rozhodnutí dřívějších zastupitelstev prosadil výstavbu obytné čtvrti směrem ke Statenickému lesu se zdůvodněním, že tudy přes rokle jako součást této výstavby bude veden silniční obchvat Horoměřic veškeré dopravy od Ruzyně na Statenice. Napsal jsem, že občany Horoměřic by mělo zajímat, kolik investor výstavby ze získaných 225-270 milionů Kč věnoval na budování infrastruktury obce. Cílem článku bylo m.j. získat konkrétní odpověď a zdůvodnění proč tolik propagovaný obchvat obce nebyl realizován. Občané se žádné konkrétní odpovědi nedočkali. Investor měl na tento obchvat přispět. Z mlčení pana Káška vyplývá, že je možné, že investor získal kolem 300 milionů Kč, ale na obchvat nepřispěl nic a ten se ani nezačal stavět.
Článek "Horoměřice z jiného pohledu" paní PhDr. Jany Rymešové, CSc., bezpartijní členky horoměřického zastupitelstva za ODS, spolupodepsaný jejím manželem k neřešení průjezdní dopravy nic nesdělil, pouze se snažil z podnětné kritiky udělat volební agitaci. Jsme v polovině volebního období a věcná kritika těch, kteří v Horoměřicích řadu let vládnou a jsou za vše zodpovědní nemá s volbami nic společného. Nekonání, prázdné mluvení a vychvalování nelze nazývat prozíravým postupem. V článku není ani slovo kritiky postupu dostavby školy, která měla přijmout žáky od 1.9.2016, a jejíž výstavba byla zastavena. Napsal jsem doslova: "K tomu přistupuje permanentní a nezodpovědné schvalování enormní výstavby v Horoměřicích pod taktovkou ODS, ... aniž by byla v předstihu budována potřebná infrastruktura, včetně dopravní. Viz pozdní a drahá výstavba dětských školek, pozdní výstavba autobusových zastávek". To jsou fakta, která nemůže nikdo popřít, ani výčtem společenských aktivit, proti nimž nikdo nic nemá, naopak. To, že na pozdní výstavbu pavilonů dětské školky byla vypisována výběrová řízení, neznamená, že nemohly být postaveny o mnoho milionů levněji a včas tak, aby mnoho rodičů po řadu let nedostalo pro své děti místo, a museli je vozit buď jinam, nebo matky nemohly nastoupit znovu do zaměstnání. Pan Čacký a zastupitelé za Naše Horoměřice, navrhovali Radě obce několik investorů, kteří by jeden pavilon postavili za 7 až 9 milionů Kč, zatímco vedení obce vydalo za každý ze čtyř pavilonů 20 až 25 milionů Kč, což jsou nehorázné částky. Občané se mohou do školek postavených za cca 8 milionů Kč podívat např. ve Velkých Přílepech, aby viděli, že nejde o žádné "kurníky".
Ke dvěma dezinformačním článkům pana Káška:
V prvním i druhém nepravdivě kritizuje doc. Poláka a volební sdružení Naše Horoměřice a vychvaluje činnosti, které nemají se stavem průjezdní dopravy nic společného. Dle sdělení zastupitele pana Čackého však vedení obce okamžitě, ještě dříve než kritický článek vyšel, začalo pracovat na zadání studie pro zhotovení kruhového objezdu na křižovatce ulic Hrdinů-Velvarská podle doporučení doc. Poláka, jako nejlepší varianty řešení problému průjezdní dopravy. Takže pozitivní odezva přišla okamžitě. Podobných řešení kruhových objezdů existuje v ČR řadu let spousta. Většina z nich je ve východních Čechách. Dalo by se čekat poděkování za kritický, avšak nanejvýš potřebný podnět. Hned v dalším čísle Horoměřického zpravodaje pan Kášek nejen, že pozitivní podnět neocenil, ale hrubým zkreslováním faktů a napadáním se snažil pisatele očernit slovy "z návrhů doc. Poláka mi naskakuje husí kůže". Závěr nechť si každý horoměřický občan udělá sám. Další věty ke všeobecně známému problému dálničního obchvatu jsou uváděny císařským plurálem "my jsme". Sebrali jsme tisíce podpisů občanů, a získali pro výstavbu desítky obcí", což je nepravdivý a nedoložitelný výmysl. Desítky obcí tento obchvat dvacet let požadují i bez pana Káška, ale jsou také obce v čele s pražskou částí Suchdol, které výstavbu obchvatu řadu let maří. Nechť doloží ty "tisíce podpisů". Ve zmíněné době však Horoměřice měly sotva 1600 občanů včetně třetiny nemluvňat a nezletilých. Následovalo vychvalování "řadu let" trvajících aktivit včetně požadavků na opravu silnic, expozé o mostu v Černém Volu aj., z nichž žádná neúnosnou situaci v průjezdní dopravě Horoměřicemi ani v nejmenším neřeší a dosud nic nevyřešila. Vychvalovaný a prosazovaný obchvat přes rokle na Statenice po deseti letech zmizel ze scény a dnes pan Kášek tvrdí úplně něco jiného. Jeho tvrzení, že "průjezdní provoz byl dosti omezen" je nesmysl, ten každým rokem narůstá. Jezdím každý pracovní den v ranní špičce do Ruzyně a v odpolední zpět a stále častěji se dostávám do stojící kolony, která dosahuje i více než 1 km a sahá až za hranice obce. Po metrech popojíždějící kolona zamořuje horoměřické ovzduší mnohonásobně více než letadla. Desítky cizích vozidel pak odbočují po 300 m do zákazu vjezdu mimo dopravní obsluhy (místní občané), a projíždějí úzkou uličkou Spojovací, aby se ulicí Politických vězňů dostaly na průjezdní tah. A vedení obce zase nedělá vůbec nic. Až dojde ve Spojovací ke zranění, nebo úmrtí chodců, případně dětí, neboť spousty aut se potkávají tak, že musí vjet na chodník, ponese za to vedení obce a především pan Kášek plnou odpovědnost. Kruhový objezd mohl ve středu obce existovat již řadu let. Sdružení Naše Horoměřice má sice 5 zastupitelů z 15, tj. 33, % vysoce kvalifikovaných a kvalitních odborníků, ale p. Kášek a ODS nepřipustili do Rady obce ani jednoho z nich. Nesou proto za všechna negativa v obci plnou odpovědnost. To je i poznámka k proklamaci dr. Rymešové o serióznosti a pozitivním přínosu opozice pro obec. Pokud vládnoucí strana není seriózní a jakýkoli přínos opozice pro obec neguje či bagatelizuje, viz husí kůže pana Káška, nebo znemožňuje, jde o přístup "zloděj křičí, chyťte zloděje".
Dezinformace bývalého starosty jsou neuvěřitelné. Starousedlíci mají paměť, mohly by proto najít živnou půdu u nových občanů, jichž je dnes již více než 50 %. Skutečnost je tato: V 90. létech, krátce po sametové revoluci pan Kášek neopustil "dělnou spolupráci v Demokratickém sdružení (DS) pod taktovkou doc. Poláka, ale spolu s ním, s paní Šenovou, panem Jiruškou, Sedlákem a řadou dalších horoměřických občanů Demokratické sdružení založil a byl v DS v opozici proti vládnoucí ODS a starostování pana Blažka. Pan Kášek, kdysi člen KSČ, v té době nestraník v DS s ostatními velmi pozitivně pracoval a po získání většiny za starostování paní Šenové byla uskutečněna kompletní plynofikace obce, kanalizace , čistička a další infrastruktura, část i v době, kdy se pan Kášek stal za DS s podporou autora tohoto příspěvku starostou obce. Později však vstoupil do Občanské demokratické aliance a postavil samostatnou kandidátku této strany, stále však s DS spolupracoval. Ano, to jsou ty "pomníky" z období dělné spolupráce v DS a s ním, kterým se nyní, i své tehdejší dobré práci vysmívá. Tedy téměř na ničem, co si dnes přivlastňuje, se nepodílel jako člen ODS. Pak však vstoupil do ODS, proč, to si každý může domyslet. Tedy nikoli, že se krátce po sametové revoluci vydal racionální cestou rychlého dobudování infrastruktury, ta byla vybudována a dobudována dříve, než on opět změnil kabát a vstoupil do ODS. Poté nastalo enormní schvalování zástavby, počet obyvatel se během deseti let zdvojnásobil, a to bez budování potřebné infrastruktury pro původní i nové obyvatele. To vše se hasí po pěti až deseti letech, škola není hotova dodnes. Ano, přestavěli i obecní úřad a hasičskou zbrojnici, to lze pochválit.
Vrcholem demagogie, žonglování, arogance a pomluv je pak tučný odstavec p. Káška, týkající se nových občanů Horoměřic. Odpověď uvádíme na pravou míru:
Sdružení Naše Horoměřice je složeno poměrně ze starousedlíků i nových občanů, včetně těch, kteří žijí v lokalitě ke Statenickému lesu, a za jejichž zájmy sdružení plně stojí. To se týká i pěti zástupců v obecním zastupitelstvu. Do našeho sdružení uvítáme každého občana, kterému život a budoucí harmonický rozvoj Horoměřic není lhostejný. Můžete kontaktovat kteréhokoli z našich zastupitelů, nebo pisatele tohoto příspěvku. Čím více Vás bude, tím lépe. Chaotický způsob řízení obce ve prospěch vybraných elit chceme nahradit promyšlenou činností ve prospěch všech horoměřických občanů. Předvolební agitaci a prezentaci našich konkrétních záměrů si necháme až na dobu před volbami 2017, již nyní jako odpověď na pomluvy současné opozice Naše Horoměřice ubezpečují občany, že pokud získají v zastupitelstvu většinu, a opozice bude mít pět mandátů, bude mít zastoupení v Radě obce.
Doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc.