CHCEME DÁL POMÁHAT

Náš plán pro Horoměřice 2022-2026

Co je pro nás nejdůležitější?

 • Finanční a materiální pomoc horoměřickým sousedům, postiženým současnou ekonomickou krizí (zejména senioři a rodiny s dětmi);

 • Výstavba infrastruktury (školství, doprava, voda), která byla předchozími vedeními obce zanedbána;

 • Další rozvoj kulturního, společenského a sportovního života, který jsme nastartovali v tomto volebním období.

1. Pomoc sousedům v nouzi

Kvůli invazi Ruska na Ukrajinu a válce skokově rostou ceny energií a také inflace. To vede k enormnímu zdražování všeho, včetně hypoték. Díky zdravému hospodaření uplynulých let máme jako obec možnost našim sousedům alespoň trochu ulevit. Proto prosazujeme následující opatření, která budou platit jeden rok pro občany trvale hlášené v Horoměřicích:

 • Snížení školného a stravného v mateřské školce a škole na polovinu.
 • 5000 Kč jednorázový příspěvek samoživitelkám/samoživitelům na dítě
 • 5000 Kč jednorázový příspěvek na poplatek za svoz komunálního odpadu a na energie pro seniory žijící samostatně, 3000 Kč pro žijící ve společné domácnosti.
 • 500 Kč poukázky na nákup potravin a dalších nezbytných potřeb pro sousedy v nouzi.
 • Budeme usilovat o výstavbu cca 10-15 sociálních bytů.
 • Dále budeme podporovat lepší zdravotnictví v obci včetně specialistů.
 • Budeme udržovat pravidelné stravování s rozvozem obědů.

2. Promyšlený rozvoj obce, žádné obří sklady

Chceme Horoměřice jako příjemné místo pro bydlení s maximálním odstíněním negativních vlivů letecké, tranzitní i místní dopravy.

 • Nebráníme se rozumné výstavbě, ale jen ruku v ruce s výstavbou infrastruktury, která byla předchozími vedeními obce zásadně podceněna. Když jsme v roce 2018 přišli na radnici, nebyl zde jediný použitelný rozvojový projekt. Dnes máme připraveno několik zásadních investic.
 • Chceme dotvořit tvář obce jako moderního rezidenčního sídla, avšak velké developerské projekty minulosti bez vyřešené infrastruktury skončily.
 • Nedovolíme, aby u nás vznikly logistická centra a velké průmyslové komplexy, plánované minulým vedením obce v čele s ODS.
 • Tyto priority zakotvuje náš strategický plán rozvoje, na který navazuje připravený nový územní plán.
 • Na jejich základě připravíme nový urbanistický koncept centra obce, který povede k jeho zkrášlení.

3. Dost místa ve školách

 • Ke druhému pavilonu mateřské školy v Komenského ul., otevřeme v září novou školku ve Velvarii, dohromady pro 100 dětí. To je nejvíc v historii obce.
 • Ještě do září otevřeme 3 nové třídy v ZDŠ.
 • Připravujeme dostavbu současné základní školy na místě Obecního úřadu, který přestěhujeme do bývalého statku. Díky tomu se po dokončení navýší kapacita školy o 300 žáků. Zároveň zde vybudujeme velkokapacitní kuchyň minimálně pro 1000 jídel a tomu odpovídající jídelnu.
 • Protože ani to nebude budoucím potřebám Horoměřic stačit, připravujeme projekt zcela nové svazkové školy pro naše děti ale i děti ze Statenic a Únětic.
 • Podpoříme vznik neformálního vzdělávání dětí např. Lesní školka, domácí školka, ale i naučné procházky a apod.

4. Horoměřice se probudily a chceme, aby to tak zůstalo

 • Společenský život podpoří připravovaná výstavba multifunkčního sálu s tělocvičnou, společenským sálem a klubovnami.
 • Nadále budeme maximálně podporovat kulturní a společenský život v obci, a to již těch zavedených (Anenská pouť, Sousedský festival, Horofest, Rozsvícení vánočního stromu, Velikonoční jarmark, Čarodějnice, koncerty, výstavy a vernisáže, letní kina, Den s IZS, Dětský den...) tak i nových, se kterými budou přicházet občané a spolky. Všichni mají na radnici dveře otevřené!

  5. Aktivní trávení volného času
 • Rozmístíme nové lavičky k odpočinku a zútulníme menší oddechová místa, kde se dá posedět a hrát hry, např. u nově vybudované parkurové dráhy a pumptracku.
 • Budeme usilovat o výstavbu nového hřiště na míčové sporty (fotbal, volejbal, basketbal atd.)
 • Nadále plánujeme granty pro podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže.
 • Budeme dále podporovat nejrůznější dětské kroužky, kvalitní výuku jazyků pro děti a univerzitu 3. věku pro seniory.
 • Budeme pokračovat ve výrazné finanční podpoře Sokola, která přinese nové sportoviště pro školu a cvičiště pro kroužek mladých hasičů.
 • Podpoříme vznik oddílu mladých fotbalistů.
 • Podpoříme vznik Skautské základny a parku u nového pumptracku.
 • Na křižovatku cest od Roklí na Julianu a u pumptracku bychom rádi umístili servisní stanice pro cyklisty.
 • Budeme pokračovat v silné podpoře místních tradičních spolků (chovatelé, rybáři a Klubu důchodců).
 • Budeme posilovat pozici knihovny jako komunitního centra.

6. Víc zeleně a dostatek vody

 • Budeme pokračovat ve výsadbě stromů a keřů.
 • Budeme pokračovat v revitalizaci okolí menhiru - postavíme zde plůtek, lavičky, dosadíme zeleň.
 • Vybudujeme naučnou stezku botanika Benedikta Roezla a připravíme k ní aplikaci.
 • V zimě (podle klimatických podmínek) revitalizujeme rybník.
 • Abychom snížili dopad rostoucích cen za odvoz komunálního odpadu, budeme podporovat třídění odpadu.
 • Posílíme vodohospodářskou infrastrukturu (obec kupuje nové čerpadlo pro vyšší tlak vody v obci, připravujeme studii pro stavbu nového vodojemu, průběžně modernizujeme vodovodní a kanalizační sítě).
 • Rozšíříme již existující zachycování dešťové vody pro potřeby obce.
 • Budeme usilovat o omezování vizuálního smogu (reklamní cedule).
 • Připravujeme projekt výměny obecního osvětlení za úspornější.

7. Zámeček a centrum obce

 • Budeme pokračovat s opravami a využíváním Zámečku jako přirozeného centra obce.
 • Na podzim v Zámečku začne oprava střechy nad historickou částí, která je v havarijním stavu. Mění se vitrážová okna, čímž bude završena rekonstrukce Rytířského sálu.
 • Do Zámečku přestěhujeme obecní úřad, abychom získali místo pro dostavbu školy.
 • V dolní části historické budovy připravíme prostory vhodné např. pro restauraci, minipivovar, bistro, centrum pro děti apod.

8. Zlepšení dopravy a stavu komunikací, větší bezpečnost

 • Předchozí vedení obce (ODS) nechalo zastavět pozemky pro dříve plánovaný obchvat obce. S tím už nic nenaděláme, a proto řešíme alespoň místní dopravní situaci.
 • Na základě urbanistické studie máme hotový projekt na kruhový objezd na začátku ul. Hrdinů, který vyřeší dosud chybějící příjezd k novým domům kolem ulice Karla IV. a umožní postavit místní objezdové komunikace.

Hlavní tahy obcí

 • Máme hotovou projektovou dokumentaci na opravu kanalizace v ul. Velvarské a Hrdinů. Práce provedeme ve spolupráci s krajem, který je investorem rekonstrukce těchto silnic.
 • Zároveň se snažíme, aby se co nejdřív opravila rovněž krajská ul. Revoluční směrem na Lysolaje, stejně jako se nám podařilo s Únětickou k Lidlu.

Místní komunikace

 • Na strategický plán naváže celková dopravní studie obce místních komunikací z dílny ČVUT
 • Celá oblast ulic Komenského, Ke Skále a Sadová už je zaměřena a připravujeme projekt na opravu.
 • Dosud prašné ulice dostanou v příštím volebním období zpevněný povrch.
 • Postupně budeme rekonstruovat místní komunikace včetně chodníků se zámkovou dlažbou, protože jejich stav je v důsledku špatné údržby za předchozích vedení obce špatný.
 • Zaměříme se na bezpečný pohyb dětí úpravou a údržbou přechodů, chodníků, cyklostezek.
 • Budeme usilovat o pěší přístup k prodejně Lidl.

Autobusy do Prahy

 • Budeme pokračovat v silném dotování dopravy z obecního rozpočtu.
 • Autobusové spojení na Bořislavku je pro nás priorita, proto otevřeme nová jednání s dopravcem a krajem, aby linky buď upravili nebo posílili.
 • Budeme pokračovat ve zvyšování kultury autobusových zastávek (knihobudky atd.).
 • Pro naše následovníky připravíme strategii rozvoje veřejné dopravy, protože s desítkami tisíc nových obyvatel Lichocevsi, Statenic, Velkých Přílep atd. bude v příštích letech naprosto nezbytná.

Bezpečnost v obci

 • Nadále budeme usilovat o zavedení úsekového měření rychlosti, které zvýší bezpečnost občanů.
 • Posílíme tým Obecní policie, a proto probíhá nábor na 3. strážníka, pro kterého máme připravený obecní byt.
 • Počítáme s dalším zkvalitňováním techniky obecní policie a Sboru dobrovolných hasičů.

9. Moderní a přátelská radnice

 • Budeme pokračovat v rychlém a komplexním informování o životě v obci (aktuální web www.horomerice.cz , Facebook, elektronická úřední deska, nezávislý Zpravodaj, aktuality Za dveřmi radnice pro ty, kdo nemají internet, online přenosy ze zastupitelstev).
 • Vytvoříme obecní nástěnku pro nabídkou místních spolků, kroužků, kurzů a sportů atd.
 • Kromě toho budeme hledat nové cesty, jak s občany komunikovat.
 • S obecními financemi bude nadále hospodařit s rozmyslem a úsporně, budeme se snažit získat maximum dotací i na menší projekty.
 • Nadále budeme podporovat participační rozpočet.
 • Podporujeme pokládání optického kabelu v obci.
 • Budeme pokračovat v započaté modernizaci a rozšiřování obecního rozhlasu, což oceňují zejména lidé bez přístupu k internetu.

10. Malá velká zlepšení

 • Vytvoříme informační mapu Horoměřic a mobilní aplikaci s jasně zvýrazněnými důležitými body (parky, hřiště, volnočasové aktivity, úřady, policie, lékař...).
 • Doplníme a modernizujeme orientační systém v obci.
 • Vybudujeme veřejné WC.
 • Podpoříme vznik komunitní zahrady.