JSME NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI DO ZASTUPITELSTVA OBCE

Kandidátní listina

pro volby do zastupitelstva podle pořadí na kandidátce

MVDr. Jan Herčík, CSc.

Zvěrolékař

Horoměřický rodák. Vystudoval Vysokou školu veterinární v Brně. V roce 1990 založil veterinární kliniku v Horoměřicích, která se stala jednou z prvních privátních veterinárních klinik u nás. Autor několika knih o léčení zvířat. Chce se zabývat strategickým rozvojem obce.

Ivan Král

OSVČ

V Horoměřicích žije od roku 2000. Vystudoval gymnázium a poté odbornou nástavbu. Dvacet pět let pracoval jako vedoucí provozu na letišti. Chce se věnovat rozvoji obce v návaznosti na územní plán a řešení dopravy.

Antonín Čacký

OSVČ - elektrotechnik
Horoměřický rodák. Vystudoval SPŠ elektro-technickou. Od roku 1989 v tomto oboru podniká. V zastupitelstvu obce působil ve stavební komisi a byl předsedou finančního výboru. Člen Sokola Horoměřice a jeho výboru. Chce se věnovat efektivnímu hospodaření obce a podpoře sportu.

Doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D.

Vysokoškolský pedagog
V Horoměřicích žije od roku 1985. Vystudoval ČZU. Pracuje jako pedagog na České zemědělské univerzitě. Chce se věnovat životnímu prostředí a modernizaci odpadového hospodářství obce.


Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

Vědecký pracovník
V Horoměřicích žije od roku 1990. Vystudoval ČZU. Vědecký pracovník a popularizátor vědy, PR manažer výzkumného ústavu. Chce se zabývat problematikou životního prostředí, rozvojem obce a komunikací obce s veřejností.

MUDr. Monika Němcová

Lékařka
Horoměřicích žije od roku 2001. Vystudovala 2. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Manažerka projektu paliativní péče u vzácných onemocnění. Chce se věnovat rozvoji zdravotní a sociální péče o seniory, děti a sociálně znevýhodněné skupiny.

MUDr. Pavla Lacková

Lékařka
V Horoměřicích žije od roku 2003. Vystudovala fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Chce se věnovat osvětové činnosti pro seniory.

Ing. Jan Klíma

Konzultant v oboru public relations a komunikace
V Horoměřicích žije od roku 2000. Vystudoval ČVUT, Fakulta strojní, obor Ekonomika a řízení. Pracoval jako novinář, nyní je ředitelem komunikační společnosti. Chce se věnovat řídicím procesům a strategickému plánování a komunikaci radnice s veřejností.

Miroslav Pidrman

Důchodce a nadšený cyklista
V Horoměřicích žije od roku 2000. Vystudoval SZT školu s maturitou. Před odchodem do důchodu 25 let pracoval v prodeji vozidel. Chce se věnovat sportovnímu vyžití všech věkových kategorií se zaměřením na cyklistiku. Zakládající člen cyklo týmu MTB-Horoměřice

Ing. Jiří Janouš

Důchodce - dříve dřevařský inženýr-technik v nábytkářské výrobě
V Horoměřicích žije od roku 2000. Vystudoval VŠ lesnickou a dřevařskou. Pracoval v technických funkcích v oblasti výroby a obchodu s nábytkem. Chce se věnovat obecnímu majetku, volnočasovým aktivitám, kultuře a sportu.

Milena Zavadilová

Senior sales manager
Horoměřická rodačka. Vystudovala SEŠ. Chce se věnovat zlepšení volnočasového vyžití v obci pro všechny věkové kategorie.

Ing. arch. Adam Jech

Podnikatel v oboru 3D technologií
V Horoměřicích žije od roku 1997. Vystudoval ČVUT, Fakulta stavební, obor Architektura a stavitelství. Pracoval jako projektant, nyní podniká v oboru 3D technologií a 3D tisku. Chce se věnovat urbanizmu a architektonickému vývoji Horoměřic.


Jiří Jeslínek

Řidič - dříve fotbalový reprezentant ČR a hráč Slavie Praha

V Horoměřicích žije od roku 2008. Vyučen automechanikem. Chce pracovat při rozvoji sportu a tělovýchovy.

PhDr. Borek Bican

Obchodní manažer
V Horoměřicích žije od roku 2011. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Komenského. Pracoval jako pedagog na ČZU, nyní zastává manažerské funkce v odpadovém hospodářství. Nabízí své zkušenosti v tomto oboru.

Ing. Zuzana Verner Danielisová

Letuška
V Horoměřicích žije od roku 2008. Vystudovala VŠ, Hospodářskou politiku a správu. Pracuje jako letuška, předtím provozovala v Horoměřicích školičku Happy Faces. Chce se věnovat školství, aktivitám pro rodiny s dětmi.