Tak máme po volbách ...

03.12.2006

V podzimních komunálních volbách do zastupitelstva naší obce získalo sdružení nezávislých kandidátů Naše Horoměřice 6 míst v zastupitelstvu, Demokratické sdružení Horoměřice 1 mandát o ODS těsnou většinu osmi mandátů. Jinými slovy, vítěznou ODS volilo 47 % občanů Horoměřic, zatímco 53 % si na obecním úřadu přálo změnu. Domníváme se, že to je dostatečně silný hlas na to, aby vítězná strana začala brát naše názory alespoň trochu vážně. První zkušenosti z jednání nově zvolené rady ovšem ukazují, že to tak nebude a podle hesla "vítěz bere vše" pojede všechno při starém.

V našem volebním programu jsme navrhli řadu opatření pro efektivnější a hospodárnější správu obce. Jedním z nich je změna ve vedení obce. Podle našeho názoru, pokud jsou ve vedení obce tři funkcionáři na plný úvazek, by měli obec řídit starosta, místostarosta a nepolitický profesionální tajemník obecního úřadu. Ten by byl vybrán ve výběrovém řízení personální agenturou a ideálně by byl profesí ekonom nebo právník. Tajemník by byl dlouhodobě seznámen s detailním řízením obce, takže při případných změnách vedení obce by byla zajištěna kontinuita. V důležitých oblastech řízení obce by převládalo odborné řízení před politickým. Takové schéma umožňuje i zákon o obcích. Tento konkrétní návrh jsme předložili na prvním zastupitelstvu.

Zastupitelé za ODS tento náš návrh odmítli a zvolili ze svých řad starostu a dva placené místostarosty na plný úvazek. Myslíme si, že právě ODS by mělo být toto schéma řízení obce vlastní, pokud připustíme tři plně placené funkcionáře.

Při volbách do rady obce jsme pouze krátce mohli doufat, že si místní ODS zachová částečnou sebereflexi a kandidovali jsme alespoň dva členy do pětičlenné rady. Ani to však ODS nepřipustila. Proto jeden náš člen zvolený do rady odstoupil. Při tomto postupu ODS jsme se rozhodli, že nebudeme kandidovat na předsedy kontrolního a finančního výboru a tyto funkce jsme přenechali vítězi voleb, který v obci obdržel 47 procent. Našich 37 procent hlasů se ODS nezdá dostatečné pro akceptaci našich návrhů.
Mimochodem, počátkem prosince se mi dostal do rukou regionální zpravodaj, který mj. popisoval kulturní a společenské události v okolních obcích. Byly tam hezké předvánoční akce, setkání u vánočního stromu, koncerty, divadelní představení pro děti... V některých, i docela malých obcích jich bylo i několik. Jen o Horoměřicích tam nebyla ani řádka. Je vidět, že se nové vedení obce pustilo do práce opravdu s vervou...