Reakce horoměřického občana doc. Poláka na text Jany Kohoutové z ODS

18.09.2022

Blíží se komunální volby, je tedy čas pro hodnocení čtyřleté činnosti vládnoucího občanského sdružení Naše Horoměřice (dále NH) se starosty a nezávislými (dále STAN). Se zájmem jsem si přečetl v Horoměřickém zpravodaji č.2/2022 článek opoziční zastupitelky Jany Kohoutové, vypracovaný spolu s dalšími členy ODS s názvem "Za dveřmi radnice - co se tam děje doopravdy?" Ujišťuji, že nikoli sexuální orgie, ale tvrdě se tam pracuje, jak se každý, kdo za dveře radnice vstoupí, může přesvědčit na vlastní oči. Obsah článku si sice několikrát protiřečí, nicméně výčet devíti zásadních bodů, úseků činnosti NH+STAN ve prospěch občanů Horoměřic potvrzuje jejich vynikající výsledky, které jsou de fakto doporučením opoziční ODS, aby občané volili do zastupitelstva obce kandidáty za Naše Horoměřice a STAN. Velmi pozitivnímu hodnocení devíti různých významných úseků činnosti ve prospěch občanů Horoměřic předchází bohužel nepravdivý a protiřečící si úvod, z něhož vyjímám: "Projevila se naprostá nezkušenost a neznalost všech nových představitelů, počínaje starostou, místostarostou, ...Bohužel se tak činnost radnice utlumila..."

Jak by, kdyby to byla pravda, byly možné třiapůlleté vynikající výsledky koalice NH+STAN, které ihned za touto pomluvou od opoziční ODS následují? Posuďte sami text devíti bodů paní Kohoutové a ODS:

NH+STAN se podařilo:

1. Zvládnout pandemii na jedničku s hvězdičkou.

2. Rozhýbat kulturní a společenský život v obci.

3. Restartovat jednotku Sboru dobrovolných hasičů.

4. Udržet nastartovanou podporu seniorů.

5. Rozjet nový systém odpadového hospodářství.

6. Získávat dotace.

7. Postavit školku.

8. Vybudovat školní hřiště.

9. Zorganizovat sbírku na pomoc Ukrajině, vyjádřit podporu, postarat se o uprchlíky. Výborně!

Je vůbec možné pracovat ve prospěch občanů ještě lépe? Jsem přesvědčen o tom, že nikoli. Nějaké chybičky se vždycky najdou, a je pozitivní, že byly, nebo jsou napravovány. Za výčtem těchto devíti vynikajících komplexních výsledků následuje v uvedeném článku výčet jedenácti činností, kde prý se NH+STAN nedaří. Osm těchto úseků však bezpochyby patří do výčtu k těm devíti, které se vládnoucí koalici podařily, některé ne sice na jedničku s hvězdičkou, ale na dvojku, kdy tam byly drobné nedostatky napraveny, tedy:

10. Dělat věci pořádně. Jde o nesmyslnou a nepravdivou výtku. Devět opozicí vyjmenovaných vynikajících výsledků jasně prokazuje, že koalice NH+STAN dělá věci pořádně. To, že proklamovala přípravu stavební uzávěry, a nedošlo k ní, je dle mého soudu jasně vysvětleno v poslední pasáži článku paní Jany Kohoutové, kdy dle ní do nového územního plánu má být začleněno 7,5 ha pozemků. V případě stavební uzávěry by k žádné změně územního plánu nemohlo dojít. Vyhlášením přípravy stavební uzávěry došlo k odrazení zájmu developerů namlsaných megalomanskou výstavbou dříve vládnoucí ODS. U-rampa ve statku je opravdu potřebnou a užitečnou investicí. Pokud neměla certifikát bezpečnosti, byla to chyba, která však byla, nebo bude brzy napravena. Jde o jedno pozitivní drobné upozornění opoziční ODS.

11. Plnit svůj volební program. Výčet vynikajících výsledků potvrzuje nejen plnění volebního programu, ale i dalších činností, které nebylo možno v době sestavování volebního programu předvídat, např. zvládnout pandemii covidu, nebo přijmout ukrajinské uprchlíky a zorganizovat sbírku na pomoc Ukrajině. Pisatelka si v tomto bodu opět protiřečí tvrzením "První týdny nás na facebooku ohromovali svými úspěchy". Jak mohli mít nějaké úspěchy, když v úvodu nehorázně nepravdivě tvrdí: "Projevila se naprostá nezkušenost všech nových představitelů, počínaje starostou..."

Další hrubou dezinformací občanů Horoměřic, která vůbec nesouvisí s plněním volebního programu, je zcela nepravdivé tvrzení: "Když se nějaký občan domáhá informací, na které má právo, radnice hledá cesty, jak požadované neposkytnout. Tu vůbec neodpovídá, jinde chce za jednoduché informace nehorázné peníze. Dokonce teď jako obranu proti obtížným občanům uchystali nový ceník za poskytování informaci. Notně podražili". Jde o neuvěřitelnou dezinformaci a nehoráznou lež a ohlupování občanů paní J. Kohoutovou. Skutečnost je taková, že vedoucí představitelé obce i příslušní úředníci velmi ochotně žádané informace ústně všem občanům poskytují bezplatně. Pokud však občané žádají písemné informace, mnohdy mnohastránkové, které ani obec nemá, a úředníci je musí nejprve vyhledat, musí postupovat podle Zákona 106/1999 Sb. ČR o informacích, a potom jde o informaci za zákona placenou. Peněžní sazba je určena dle průměrné mzdy úředníka a počtu hodin, které musí vyhledání a sepsání informace (počet stran textu) věnovat. Taxa za stránku byla zvýšena řádově o koruny, dle růstu mzdy úředníků, což je naprosto logické a správné, nikoli podle neuvěřitelně lživého tvrzení "Dokonce teď jako obranu proti obtížným občanům uchystali nový ceník...". Jde o diletantství paní J. Kohoutové. Je tristní, když neví, že existuje Zákon o informacích, a jako bývalá členka vedení obce, dnes zastupitelka obce, neví, že obec se musí zákony České republiky řídit. Bože, chraň nás před opětovnou vládou těchto zastupitelů, členů ODS. Bod plnění volebního programu je zakončen srdceryvným zvoláním paní Kohoutové: "A tak je dnes Zpravodaj hlásnou troubou radnice". Po přečtení si většina občanů smutně povzdechne: A tak je dnes Zpravodaj hlásnou troubou nepravdivých informací ODS.

12. Rokle. Opět nepravdy a zamlčování informací o dřívějších akcích ODS v Roklích. Radnice zde dnes nedělá žádné místo pro rekreaci a masové obecní akce. Jde o neuvěřitelně pokrytecké tvrzení ODS: "To jsou místa, kde by se měla nerušeně pohybovat a nacházet úkryt zvěř......pokud se tam budou pořádat hlučné akce typu čarodějnic, zvěř se bude Roklím zdaleka vyhýbat". Byla to však ODS, která řadu let v Roklích pořádala hlučné pálení čarodějnic a navíc organizovala hlučné pochody občanů od obecního úřadu do Roklí. Rušili nejen zvěř, ale i občany v několika ulicích. Bydlím v Konzumní ulici, na pálení čarodějnic nechodím. Řev blížícího se zástupu mne vždy vyrušil z klidu domova. Z přízemního okna jsem celý pochod pozoroval, zatímco od souseda ke mně doléhalo kvílení vystrašených dětí. Současná radnice pouze pokračuje v "pálení čarodějnic", hlučné pochody od radnice však nepořádá. Je zcela zřejmé, že sice zvěř v době této akce z Roklí uteče, ale zase se tam vrátí a nerušeně pobývá celý rok, jako v letech vlády a akcí ODS.

13. Obecní kurník. Je to pro občany velmi prospěšná věc. Pár občanů se obrátilo na obec, že by chtěli obecní komunitní kurník. Obec jim vyhověla, ODS by to asi dle textu paní J. Kohoutové zamítla. Šlo pouze o pár občanů, kteří nemají kde chovat slepice, a rádi by je chovali. Žádný nájem neplatí, což by mohli, ale budiž jim to bez závisti přáno. Produkují pro sebe jako jiní na svých zahradách ekologická vejce, a nemusí vejce kupovat, což je přínosem pro národní hospodářství. Žádných dalších pár desítek zájemců se nikdy nepřihlásí, mohlo by jich několik málo přibýt z těch, kteří se nastěhovali do posledních činžáků ODS, další výstavba činžáků byla koalicí NH+STAN znemožněna.

Minulá vláda zastupitelů ODS zapříčinila trojnásobný nárůst počtu obyvatel obce bez vybudování potřebné infrastruktury, což nyní musí koalice NH+STAN postupně napravovat. Přitom si tehdy vládnoucí ODS z osmi zvolených zastupitelů tři až čtyři bohatě platila z obecního rozpočtu, aniž by byli schopni nechat potřebnou infrastrukturu vybudovat. Každý rok na ODS uvolněné zastupitele zbytečně vydávala více než 2 miliony Kč, které mohly být efektivně použity pro potřebné občany obce. Kdyby ODS znovu získala moc, chce v tom pokračovat. Nyní je z deseti zvolených zastupitelů NH+STAN placen z obecního rozpočtu pouze jeden uvolněný místostarosta, pan I. Král, obec dosahuje vynikající výsledky a místo svým zastupitelům chce dávat finanční prostředky potřebným občanům, ale ODS tomu brání.

14. Černé jezero. Žádné jezero, natož černé, neexistuje. Jde o "majstrštyk" paní Kohoutové. Je to drobná, pro matky s malými dětmi velmi prospěšná akce radnice. Nejde o žádnou černou stavbu, natož o "vodní dílo". Radnice pouze nechala vyčistit plevelem zarostlou a bahnem zanesenou studánku v ulici "U studánky". Vyčištěním vzniklo několik metrů čtverečních mělké vodní hladiny dříve zanesené studánky bohatě zásobené spodní vodou přitékající až ze 2 km vzdáleného lesa. Radnice okolí studánky osadila dřevěnými lavičkami, a maminky tam chodí s malými dětmi. Opět velmi prospěšná akce. Prospěšnost této akce popsala v článku "Otvírání studánky" v Horoměřickém zpravodaji č. 2 paní Martina Podéšťová. Vůbec nejde o "vodní dílo", natož o stavbu, na kterou je třeba povolení. ODS to pravděpodobně nahlásila jako prý "vodní dílo" vodohospodářskému úřadu, kterému je třeba skutečnost vysvětlit.

15. Workoutové hřiště. Opět velmi prospěšná akce pro obyvatele Horoměřic. Vysoké hrazdy byly doplněny stupačkami a drobný nedostatek byl odstraněn. Opět se to radnici povedlo, nikoli "nedařilo", jak nepravdivě hlásá paní J. Kohoutová a ODS.

16. Sestavovat reálný rozpočet a následně jej plnit. Rozpočty NH+STAN byly vždy reálné a řádně plněné. V průběhu čerpání však běžně dochází k překročení výše některých položek, rozpočet se potom zastupitelstvem koriguje. Specifická situace je u investic. Vůbec nelze hovořit o "megalomansky nafouknutém rozpočtu v oblasti investic". Na větší investice je nutno žádat státní dotaci, kterou velmi často obec, a to opakovaně nedostane. Kdyby ji však v plánovaném rozpočtu neměla, ani by o dotaci na ni žádat nemohla. Jestliže tedy obec chce rekonstruovat statek a postavit novou školu, potřebuje získat státní dotaci ve výši přes 100 milionů Kč. Plánovaný rozpočet je zcela reálný, nikoli megalomanský. Pokud by ODS v minulých letech nerealizovala megalomanskou výstavbu domů a činžáků a tím trojnásobný nárůst počtu obyvatel obce bez zajištění potřebné infrastruktury, další novou školu by nebylo třeba stavět a další potřebné investice realizovat.

17. Investovat. Paní J. Kohouová si opět nevidí do úst, když nejprve tvrdí, že NH+ STAN se podařilo získávat dotace, a následně tvrdí, že "koalice NH+STAN opravdu neumí investovat". Zamlčuje, že byla postavena nová školka pro děti horoměřických občanů za desítky milionů Kč. Také není pravda, že se nepostavil ani metr chodníku. Např. v ulici Politických vězňů, kterou chodím, byla postavena část nového chodníku a část propadlého chodníku opravena. Také byla na některých místech opravena asfaltová vozovka. Je pravděpodobné, že menší investice byly realizovány i v jiných částech Horoměřic. Máme již jen tři krátké úseky ulic s prašnou vozovkou. Jeden z těchto úseků, sotva 100 m slepé ulice U studánky je připraven k realizaci, obec čeká jen na stavební povolení. Na cyklostezky by obec musela dostat evropskou dotaci. Ani tady nelze radnici nic vytknout, zvláště když na jiném místě článek správně tvrdí, že získávat dotace se NH+STAN daří. Tedy další protiřečení.

Zbývají tedy pouze 3 úseky činnosti, kde by snad bylo možno vedení obce něco vytknout, či kde se možná něco NH+STAN nedaří.

Zbytečné studie. Každá studie je potřebná, i když se nakonec nerealizuje v souhlasu s připomínkami a názory občanů. Pokud jde o tvrzení, že ty studie jsou "za velké peníze" je nutno občanům sdělit konkrétní částky, a prokázat, že byly předraženy. Opět jde o zcela nekonkrétní a nezdůvodněnou výtku koalici NH+STAN.

Rekuperace ve škole. Nejde o žádný "totálně zpackaný projekt", ale o potřebnou investici placenou letištěm. Celková cena by měla být zařazena do výčtu a rozsahu investic realizovaných NH+STAN. Nikdo nemluvil se sousedy proto, že výdechy rekuperace byly směrovány do dolní části vysoké zdi, nikoli k sousedům. Když přesto stavební úřad uznal námitku sousedů, byly výdechy rekuperace převedeny na druhou stranu školy, čímž se samozřejmě dokončení velmi prospěšného projektu značně zpozdilo. Pan místostarosta Ivan Král se žádného pochybení nedopustil a měl by být za realizace této investice pochválen. Vytknout by bylo možno jen to, pokud se rekuperace realizovala bez stavebního povolení, v případě, že na namontování jednotek je stavební povolení požadováno.

Vztahy s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově. Následují neuvěřitelně nepravdivá tvrzení, neboť pravý opak je pravdou. Záměrnou a hrubou lží je tvrzení, že NH+STAN všechny premonstrátské pozemky z územního plánu vyhodilo, "protože tam bylo třeba protlačit 7,5 ha jiných pozemků". Obec prý proto má "totálně zničené vztahy s premonstráty".

Jde o záměrné ohlupování občanů Horoměřic. Jaké totálně zničené vztahy "po léta těžce budované" ODS? Pravdou je, že ODS po přijetí zákona o církevních restitucích v roce 2016 po tři roky (2016-2018) nebyla schopná s premonstráty převod pro obec potřebných pozemků dohodnout. Naproti tomu nové vedení obce po převzetí radnice v roce 2019 konstruktivně jednalo přímo s opatem premonstrátů a nejprve chtělo premonstrátské pozemky ve středu obce získat za nízkou cenu, tedy ušetřit obecní peníze. Pan opat na to nepřistoupil, tak se potom jednalo o koupi blízkou tržní ceně. Do toho přišel odchod opata premonstrátů do důchodu, a zvolení nového opata. Nový opat kategoricky odmítá prodat obci jakékoli pozemky ve středu obce. Proto bylo vedení obce donuceno hledat jiné řešení a z nouze navrhnout nový územní plán a včlenit do něj 7,5 ha jiných pozemků, ve kterých je náhodou i 2,5 ha pozemků pana starosty. Jde o pozemky potřebné na obecní investice a na výstavbu rodinných domků, nikoli mnohapatrových činžáků, jako to dříve dělala vládnoucí ODS. Vedle ohlupování občanů došlo lidově řečeno ke "kydání hnoje" na pana starostu MVDr. J. Herčíka, CSc., který žádné peníze za pozemek nepotřebuje, má jich více než dost ze svojí vyhlášené prosperující praxe zvěrolékaře. Tedy nikoli NH+STAN totálně zničili vztahy s premonstráty, ale nový pan opat s obcí Horoměřice a neschopnost ODS získat potřebné pozemky během let 2016 až 2018. To jsou pravdivá fakta.

Suma sumarum za 4 roky volebního období došlo v činnosti NH+STAN pouze ke dvěma drobným pochybením. Tak vynikající výsledek práce nemá jinde obdoby. Je velmi smutné, že článek J. Kohoutové a ODS končí nepravdivým napadením nejvyšších představitelů obce, p. starosty J. Herčíka, 1. místostarosty A. Sedláčka a místostarosty I. Krále, kterým patří poděkování za vynikající výsledky pro občany Horoměřic. Jak praví přísloví: "Boží mlýny melou pomalu, ale jistě", a jistě semelou i ty kdo veřejně šíří nepravdy. Článek paní J. Kohoutové a ODS jsem na jednání zastupitelstva obce 28.6.2022 uvedl na pravou míru. Přítomnými občany obce jsem byl po skončení jednání vyzván, abych uvedené skutečnosti prezentoval všem občanům Horoměřic, což tímto činím. Poslední příklad, jak ODS "pomáhá" potřebným občanům Horoměřic: Starosta obce MVDr. Jan Herčík, CSc. předložil na jednání zastupitelstva 13. září 2022 návrh sdružení Naše Horoměřice na okamžitou finanční pomoc potřebným občanům, matkám samoživitelkám, jejich dětem, a potřebným důchodcům. Kdo rychle dává, dvakrát dává. Např. děti potřebných mohly mít již v září školní obědy za minimální cenu. Návrh napadla ODS (pí J. Kohoutová) s tím, že je třeba počkat na nové zastupitelstvo, pan A. Sedláček (STAN) to doporučil a zastupitelstvo to hlasy ODS a STAN schválilo.

Vynikající výsledky současného vedení obce přímo vybízejí: Občané Horoměřic, volte všichni v komunálních volbách kandidáty občanského sdružení Naše Horoměřice. Díky za to, co pro Horoměřické občany dosud vykonalo, a jistě vykoná i v dalším volebním období.

Doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc.,
Horoměřický občan, člen volebního sdružení Naše Horoměřice

Nositel zahraničních certifikátů "Vynikající vědec 20. století a světového objevu účinné ochrany proti viru šarky švestky, 2018, a písemného ocenění hejtmankou Středočeského kraje.