Petice k dopravě v Horoměřicích

03.09.2018

Vážení občané Horoměřic a sousedé,
žádáme Vás o podporu při řešení dopravní situace v obci podpisem petice, kterou chceme zahájit vytváření dlouhodobého tlaku na Zastupitelstvo Středočeského kraje.Cílem je odvést kamionovou a snížit ostatní dopravu v obci urychlenou stavbou přeložky II/240 (Ruzyně-Kralupy), což vidíme jako nejlepší řešení pro obec.

Přeložka Ruzyně-Kralupy
Přeložka Ruzyně-Kralupy
TEXT PETICE: Řešení dopravní situace v regionu obce Horoměřice a okolí

My, níže podepsaní občané České republiky, obyvatelé obce Horoměřice požadujeme urychlené a koordinované řešení dlouhodobě krizové dopravní situace v obci Horoměřice a uvedeném regionu uzavírkou silnice III. třídy v úseku Ruzyně - Horoměřice pro kamiony nad 12 tun a zřízení přeložky II/240 (D7-D8). Dále žádáme o urychlené dořešení pražského okruhu v koordinaci s Magistrátem hlavního města Prahy.

Důvody požadavku:

  • Dopravní situace v regionu není dlouhodobě řešena. Hustá kamionová doprava projíždí centry obcí Horoměřice, Statenice, Velké Přílepy, Tursko a zatěžuje životní prostředí center obcí exhalacemi a hlukem.
  • Silnice III. tř. 2404 (Ruzyně-Horoměřice) a II.tř.240 (Horoměřice-Tursko) využívaná nákladní kamionovou dopravou není na tuto dopravu dimenzována. Úsek Ruzyně-Horoměřice je pro tuto dopravu krajně nebezpečný (utržené krajnice, šíře vozovky, výška vozovky bez krajnic a svodidel). Nebezpečný je také průjezd Statenicemi.

Za podporu děkuje petiční výbor:

MVDr. Jan Herčík CSc., Velvarská 24 ORDINACE - MÍSTO PRO PODPIS PETICE
Ivan Král
, J. Š. Baara 724, tel: 603 806 256
Miroslav Pidrman
, J. Š. Baara 723, tel. 607 192 455 Telefonicky je možno dohodnout
Antonín Čacký
, Do Oříšků 93, tel: 723 061 759 podpis petice

Na vědomí: Zastupitelstvům obce Horoměřice,Statenice, Velké Přílepy, Tursko, městské části Praha 6 a Magistrátu hlavního města Prahy