ODS-TOP 09: Nerušte nás při vládnutí v Horoměřicích

06.11.2014

Když jsme odcházeli na první zasedání nově zvoleného zastupitelstva Horoměřic, nedělali jsme si iluze, že by se dosavadní tandem ODS-TOP 09 ohlížel na názor třetiny voličů naší obce, kteří nás do zastupitelstva poslali. Výsledky hlasování do obecní rady, která Horoměřice řídí, to potvrdily: nebyl zvolen ani jeden z nás, takže budeme v opozici.

Ve volbách jsme získali druhý nejsilnější mandát v zastupitelstvu (volilo nás 34 % voličů - děkujeme!), mnohem víc než poslední TOP 09. Proto jsme chtěli získat zastoupení v pětičlenní obecní radě. Ne proto, abychom v obci "vládli" - na to nemáme dost zastupitelů - ale abychom měli přímé informace, co obec chystá, a měli možnost kontroly. O tomto našem návrhu jsme dopředu informovali vítěznou ODS, stejně jako o tom, že podpoříme všechny body rozvoje obce, které jsou ku prospěchu jejích obyvatel a jsou v souladu s naším programem. Jde zejména o řešení infrastruktury (hlavně čistička OV), dopravy, školství, snižování režijních nákladů obce (např. snížení počtu uvolněných zastupitelů ze čtyř na tři) a přesun těchto prostředků do podpory kultury, zlepšování životního prostředí a dalších oblastí. Řekli jsme, že naopak nepodpoříme žádnou změnu územního plánu, která bude znamenat vznik nových stavebních pozemků, do doby, než budou vyřešeny výše uvedené infrastrukturní problémy Horoměřic.

Naše návrhy se však ODS-TOP 09 evidentně nehodí. Celé uplynulé volební období totiž jejich zastupitelé pracovali na tom, aby stihli prosadit změnu územního plánu č. 10, která bude znamenat desítky nových parcel - aniž ovšem budou předtím vyřešeny problémy s infrastrukturou, které nás všechny pálí. Obec to odůvodnila potřebou uspokojit hlad po stavebních pozemcích, kterých se údajně v Horoměřicích nedostává. Spěch, se kterým se schvaloval nový územní plán, však může mít i jinou, prozaičtější příčinu: a sice obavu, že nově vzniklé zastupitelstvo by nemuselo být tak nakloněné podnikatelským záměrům pana Vondry, znovu zvoleného zastupitele a dokonce opět radního za TOP 09. Ten totiž v lokalitě Pod skálou, které se změna územního plánu týká, vlastní polovinu pozemků, konkrétně 13 tisíc m2 půdy. Ty se změnou územního plánu, který zemědělskou půdu mění na stavební, významně zhodnotily.

Demokracie v Horoměřicích

Na prvním zasedání nového zastupitelstva, řízeného panem Káškem, členové ODS-TOP 09 díky svým deseti hlasům naše návrhy hladce přehlasovali. Když jsme požadovali veřejnou volbu obecní rady, byli jsme se slovy "dvacet let se tady volilo tajně" označeni málem za kryptokomunisty, kteří chtějí návrat nedemokratických způsobů voleb. Do obecní rady jsme zvoleni nebyli. S odvoláním na zákon o obcích, podle něhož jsou jednání rady neveřejná, se jich nebudeme moci zúčastňovat ani jako pozorovatelé. Prý bychom tam jen "zdržovali". Na jednání rady nás "přizvou, bude-li třeba"...

V našem volebním programu bylo také snížení počtu uvolněných zastupitelů ze 4 na 3, aby se ušetřily obecní peníze, což bylo skutečně novým zastupitelstvem přijato. Když jsme se zajímali, proč tedy mělo minulé zastupitelstvo 4 placené zastupitele, odpovědi jsme se nedočkali. "Nebudeme se bavit o minulém volebním období," uzavřel diskusi starosta Kášek.

Co budeme dělat dál

Přestože budeme v opozici, neznamená to, že budeme automaticky proti všemu, s čím rada obce nebo zastupitelé z ODS a TOP 09 přijdou. Podpoříme všechny body rozvoje obce, které jsou ku prospěchu obyvatel a jsou v souladu s naším programem. Budeme kontrolovat, jak obec vynakládá obecní peníze a tlačit na radu obce, aby se chovala co nejhospodárněji.

Chceme se zaměřit také na skupiny obyvatel, o nichž se moc nemluví. Tedy například na seniory, kde prověříme potřebu domu s pečovatelskou službou a rozšíření možnosti stravování, nebo na místní podnikatele, které se budeme rovněž snažit maximálně podpořit. Chceme korekci rychlosti zástavby a rozumnější urbanistický pohled na rozvoj obce. Zaměříme se na dopravu, například na vybudování semaforu, případně kruhového objezdu na hlavní křižovatce obce. Budeme podporovat rodiny s dětmi, zejména dobudováním školy, školky a dětských hřišť. Budeme požadovat od investorů větší prostor pro zeleň, protože zástavba v dosud zelených lokalitách v obci vede k jejímu snižování.

Budeme podporovat občanskou společnost. Tedy motivovat obyvatele Horoměřic, aby sami přicházeli s nápady, jak zlepšit život v obci. Aby se společně scházeli na kulturních, společenských a sportovních akcích, aby se vzájemně podporovali a vytvářeli z Horoměřic svůj domov.

O všech našich krocích i o situaci na radnici a v zastupitelstvu vás budeme pravidelně a detailně informovat na Facebooku, na webu www.nase-horomerice.cz a v obecním Zpravodaji. Těšíme se na vaše názory a připomínky. Závěrem dovolte vám ještě jednou poděkovat za podporu ve volbách.

Zastupitelé SNK Naše Horoměřice
Antonín Čacký, Ing. arch. Adam Jech, Ing. Zuzana Verner Danielisová, Doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D., Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.