Kam dopadne letadlo

07.12.2014

Pan zastupitel Kášek na nás ve svém článku v minulém Zpravodaji nenechal nit suchou. Nechceme vám kazit advent a odpovídat mu v podobném stylu. Házení špíny je nedůstojné a lidi, co byli u voleb, si nezaslouží něco takového sledovat.
Šli jsme na radnici proto, abychom přispěli k řešení problémů Horoměřic. Více než minulost nás zajímá budoucnost. A ta je kvůli působení minulých i současné radnice značně problematická. Nechápeme, proč je takový tlak na rozšiřování obce. Samozřejmě, jsme předměstím Prahy, takže obec se bude rozrůstat. Má to svoje pozitiva, ale taky spoustu negativ. Mluvili jsme o nich mnohokrát, tak jen stručně: hlavní problém je doprava, protože zastavěním okolních polí a sadů v podstatě zmizela možnost postavit v budoucnosti kolem Horoměřic obchvat. Dnes tak vede středem obce neformální spojnice dálnic od Plzně směrem na Drážďany, využívaná hlavně kamiony. Chybí kapacity škol, kanalizace atd.
O těchto věcech měla radnice dávno začít s občany diskutovat. Jen tak lze zabránit podezření, že za její podporou zvětšování Horoměřic (naposledy změnou územního plánu č. 10) není snaha o promyšlený urbanistický rozvoj obce, ale něčí konkrétní obchodní zájmy. Ve studii, kterou si nechala radnice pro zdůvodnění změny Územního plánu udělat, je výpočet, že do roku 2020 let přibude v obci 400 bytových jednotek a počet obyvatel Horoměřic se zvýší skoro o polovinu, ze současných 3000 až na 4400 obyvatel. Ponechme nyní stranou, jak k těmto údajům najatý znalec dospěl. Pokud by to ale byla pravda, znamená to během pouhých pěti let zajistit desítky až stovky nových míst ve škole, vyřešit zátěž stovek aut nových obyvatel Horoměřic, podstatně zvýšit kapacitu inženýrských sítí atd.
To jsou zcela zásadní věci, které se týkají úplně všech, kdo v obci bydlí, a nejspíše současným obyvatelům Horoměřic vyšší kvalitu bydlení nepřinesou. Proto by o tom měla radnice s občany vést diskusi a k rozhodnutím, které ovlivní naše životy na desítky let, dospět až po vzájemném konsensu. Nic takového se nedělo a neděje. Současné vedení radnice není - zatím - schopno tuto diskusi vést ani s námi, ani s občany. Budeme se proto rozhodně zasazovat o to, aby se tento stav změnil a nešlo o jednostranná rozhodnutí několika jedinců, kteří se dostali v obci k moci.
Už po prvních společných jednáních je vidět, jak to bude těžké. Narušujeme zaběhnutý systém, kdy si něco v obecní radě domluvili, zastupitelé to odmávli a pak - aniž by o tom někdo pořádně věděl - to udělali. Už tak banální požadavek, se kterým jsme vystoupili na minulém zastupitelstvu, totiž aby součástí veřejných zápisů z jednání zastupitelstva byly i přílohy k projednávaným bodům, vzbudil velmi alergickou reakci. V dnešní době lze přitom bez problémů na internet "pověsit" dokumenty prakticky libovolného obsahu a rozsahu. Nic to nestojí a trvá to okamžik. Musí se ovšem chtít věci zveřejňovat.
Totéž se týká obecního zpravodaje. Až donedávna byl plný sebechvály a fotek z vítání občánků nebo se setkání se seniory. Co se v obci skutečně děje a co radnice chystá, jsme se ale nedočetli. Není divu, když redakční rada je totožná s radou obce, která se zřejmě řídí heslem "mlčeti zlato". Do redakční rady nás samozřejmě nevzali, byť mezi sebou máme odborníky na tuto oblast a mohli jsme aspoň poradit, jak časopis zlepšit po formální stránce. Zatím se nám podařilo prosadit, že zpravodaj bude umístěn i na webu obce, odkud by mohl být jen krok k tomu, aby ho radnice posílala zájemcům elektronicky. Uvidíme po novém roce.
Pan zastupitel Kášek byl hlasy ODS-TOP 09 na minulém zastupitelstvu zvolen "určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem regulačního plánu". Bude to tedy on, kdo se postará, aby se změna Územního plánu č. 10 dotáhla do konce a v lokalitě Pod starou vodárnou vyrostlo 41 nových domů. Jak napsal ve Zpravodaji, hlavním důvodem, proč si obec tak moc přála prosadit tento společný projekt s minulým i současným radním za TOP 09, který zde vlastní tisíce metrů pozemků, byl fakt, že jde o "poslední obecní pozemek, který obec může zhodnotit" a získat tak potřebné peníze na školství nebo životní prostředí. To je zajímavá úvaha. Znamená to, že pokud obec potřebuje peníze na investice, prodá svoje poslední pozemky a za ně zalepí díry v rozpočtu? A z čeho pak bude financovat investice vyvolané stavbou nových domů na těchto pozemcích? Říká se tomu letadlo, nebo vytloukání klínu klínem. Bohužel, až tohle letadlo spadne, současné zastupitele za ODS-TOP 09 to už trápit nebude.
Obec potřebuje peníze. Ty může odněkud získat, nebo také někde ušetřit. Jsme přesvědčeni, že radnice hospodaří neefektivně. Dva předražené pavilony školky jsou toho důkazem. Proto jsme chtěli být ve finančním výboru obce, který se volil na minulém zastupitelstvu. Výbory nemají žádné pravomoci, ale jsou poradními, iniciativními a kontrolními orgány zastupitelstva obce. Už z tohoto výčtu je jasné, že by ve výborech měla být opozice dostatečně zastoupena. Co je však nepsaným demokratickým pravidlem i v našem rozhádaném parlamentu, neplatí v Horoměřicích. Poté co jsme i svými hlasy zvolili zástupce koalice ODS-TOP 09 do kontrolního výboru a předsedkyni finančního výboru (za ODS), zastupitelé ODS se "poradili" a našim kandidátům do finančního výboru nedali ani hlas. Podrobnosti a odpověď A. Čackého na článek V. Káška "Půjde to" v minulém Zpravodaji najdete na našem webu a facebooku.
Vážení sousedé, přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků s všechno nejlepší do roku 2015!