Starosta Herčík: Finanční pomoc Horoměřickým občanům

24.05.2022

Na červnovém jednání zastupitelstva obce navrhnu finanční pomoc občanům trvale hlášeným v Horoměřicích:

- Snížení školného v mateřské školce na polovinu, tj. z 1000 na 500 Kč/měs. pro děti z neúplných rodin (1 rodič). Bude platit od září na jeden školní rok na základě jednoduché žádosti rodiče.

- Snížení stravného ve škole a školce na polovinu. Bude platit od září na jeden školní rok na základě jednoduché žádosti rodiče.

- Jednorázový příspěvek na poplatek za svoz komunálního odpadu a příspěvek na energie v celkové výši 3000 Kč na jednu bytovou jednotku, v níž je k trvalému pobytu přihlášen alespoň jeden senior starší 70 let.

- Rozšíření možnosti využít potravinovou banku nejen pro ukrajinské maminky ale pro všechny neúplné rodiny (1 rodič) a seniory starší 70 let. Poukázky ve výši 500 Kč/měsíčně na rodinu bude obecní úřad vydávat na základě jednoduché žádosti od září.

- Nadále bude platit, že obec přispívá na obědy pro seniory.

Co mě k tomu vede? Inflace a drahé energie začaly dopadat na většinu z našich obyvatel a při rozhovorech s Horoměřickými vidím, že to začíná být vážný problém.

Proto jsme se podívali, kde můžeme rodinným rozpočtům ulevit. Pokračujeme tak ve snaze Sdružení nezávislých kandidátů Naše Horoměřice udělat život v obci příjemnějším a snazším. Od prvních dnů na radnici jsme se zaměřili na podporu nejrůznějších společenských, kulturních a sportovních akcí a Horoměřice se probudily k životu.

Pak ale přišel covid, energetická krize a teď válka na Ukrajině. Uvědomili jsme si, že musíme dělat víc. Jako první obec jsme proto zařídili očkování proti covidu, opět jako jedni z prvních bleskově poskytli bezpečné přístřeší pro ukrajinské maminky s dětmi, a nyní tedy přicházíme s konkrétní pomocí potřebným.

Můžeme si to dovolit. Díky místostarostovi Ivanu Královi jsou obecní finance ve výborném stavu a tuto krátkodobou - roční - zátěž unesou. Věříme, že za rok bude již situace lepší a tato pomoc nebude již tak naléhavá.Budeme hledat cesty, jak všechno technicky a legislativně co nejrychleji uvést do života, ideálně vše od září. Věřím, že zastupitelé pro tuto konkrétní pomoc Horoměřickým zvednou ruku.

Jan Herčík
starosta