JSME NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI V ZASTUPITELSTVU OBCE

Zastupitelé

SNK Naše Horoměřice ve volebním období 2018 - 2022

MVDr. Jan Herčík, CSc.

Starosta
Zvěrolékař

Horoměřický rodák. Vystudoval Vysokou školu veterinární v Brně. V roce 1990 založil veterinární kliniku v Horoměřicích, která se stala jednou z prvních privátních veterinárních klinik u nás. Autor několika knih o léčení zvířat. Chce se zabývat strategickým rozvojem obce.

Ivan Král

Místostarosta
OSVČ

V Horoměřicích žije od roku 2000. Vystudoval gymnázium a poté odbornou nástavbu. Dvacet pět let pracoval jako vedoucí provozu na letišti. Chce se věnovat rozvoji obce v návaznosti na územní plán a řešení dopravy.

Antonín Čacký

radní
OSVČ - elektrotechnik
Horoměřický rodák. Vystudoval SPŠ elektro-technickou. Od roku 1989 v tomto oboru podniká. V zastupitelstvu obce působil ve stavební komisi a byl předsedou finančního výboru. Člen Sokola Horoměřice a jeho výboru. Chce se věnovat efektivnímu hospodaření obce a podpoře sportu.

Doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D.

Vysokoškolský pedagog
V Horoměřicích žije od roku 1985. Vystudoval ČZU. Pracuje jako pedagog na České zemědělské univerzitě. Chce se věnovat životnímu prostředí a modernizaci odpadového hospodářství obce.


Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

Vědecký pracovník
V Horoměřicích žije od roku 1990. Vystudoval ČZU. Vědecký pracovník a popularizátor vědy, PR manažer výzkumného ústavu. Chce se zabývat problematikou životního prostředí, rozvojem obce a komunikací obce s veřejností.

MUDr. Pavla Lacková

Lékařka

V Horoměřicích žije od roku 2003. Vystudovala fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Chce se věnovat osvětové činnosti pro seniory.