SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ NAŠE HOROMĚŘICE 

Přestože jsme vyhráli již po druhé v Horoměřicích volby, jsme v opozici. 

25. června 2023
POZVÁNKA
NA ZASTUPITELSTVO 28. června

Vážení sousedé a spoluobčané,

v současné době má vedení naší obce na stole několik velmi důležitých projektů, které zásadně ovlivní vývoj Horoměřic na mnoho let dopředu. Přístavba školy, kritický stav nedostatku míst v ZŠ Horoměřice, výstavba Kauflandu, výstavba hasičské stanice, schválení územního plánu nebo řešení stavu rybníků. V programu zastupitelstva, které se bude konat ve středu 28. června, byste však hledali tyto body v programu marně.

Pan starosta Langer (ODS) nás zastupitele zve na pracovní zastupitelstva mezi těmi řádnými, kde se právě tato témata řeší. Abyste rozuměli pojmu pracovní zastupitelstvo, tak to je neveřejné setkání zastupitelů, kde však nemohou padnout žádná rozhodnutí. Je mi tedy záhadou, proč nejsou tato témata na programu jednání veřejného zastupitelstva. Kritický nedostatek míst v ZŠ Horoměřice si vyžaduje řešení. Nejde jen o přístavbu školy, která však nějakou dobu potrvá. Musí se vyřešit i mezidobí, ve kterém se už při současném stavu nemá mnoho z vašich dětí šanci dostat do zdejší školy. Jak to tedy bude s nákupy školních kontejnerů, jak nám to bylo představeno na pracovním zastupitelstvu?

Druhého pracovního zastupitelstva se zúčastnili zástupci Kauflandu, kteří přišli projekt nákupního centra představit. Vzhledem ke všem podivnostem, které tento projekt provází, jsme zástupce Kauflandu požádali, aby přišli projekt nákupního areálu a hasičské stanice představit i vám občanům na veřejné zastupitelstvo. Myslím, že je fajn mít další možnost výběru, kam jít nakoupit. Ale zároveň si uvědomuji katastrofální dopravní situaci v naší obci a tyto projekty ji bohužel ještě více zatíží. Navíc související výstavba hasičské zbrojnice je také opředena mnoha neznámými. Jak je to tedy nadstandardním plněním ze strany Kauflandu, na které se odvolával pan místostarosta Sedláček (STAN) na minulém zastupitelstvu? Jak je to s příspěvkem 11 milionů, který má být použit právě na novou hasičárnu, jak deklaroval pan místostarosta Král na zastupitelstvu č.5/2022?

A co územní plán? Jak to s ním vypadá? Je již připraven k veřejnému projednání, jak bylo přislíbeno? Máme už nějaké vyjádření od premonstrátů? Požádala jsem tedy opět o zařazení bodů: Přístavba ZŠ Horoměřice, Kaufland a hasičská stanice, územní plán a biotop. Občané Horoměřic by měli být v těchto zásadní krocích informováni a měli by mít možnost se k nim vyjádřit. Věřím, že i vám jde, tak jako mně a ostatním zastupitelům za Naše Horoměřice o smysluplný rozvoj obce, že vám není lhostejné, jak je nakládáno a hospodařeno s prostředky obce. Ať už vás zajímá některé z výše uvedených témat nebo třeba tolik na sociálních sítích diskutované poplatky za odpady, přijďte na veřejné zastupitelstvo, které se koná 28.6.od 18 hodin v Rytířském sále. Tady můžete klást své dotazy přímo vedení obce.
Kateřina Rosová
zastupitelka za Naše Horoměřice


18. května 2023

JAKÝ BUDE NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN?

Vážení sousedé a spoluobčané,

před několika dny proběhlo pracovní zastupitelstvo, jehož jediným tématem byl tolik diskutovaný nový územní plán (ÚP) naší obce. Na jednání byl přítomen i zpracovatel ÚP Ing. arch. Maryška, který přítomným zastupitelům doporučil ÚP schválit v současné podobě, kterou připravila minulá radnice vedená Našimi Horoměřicemi, a předložit ho k veřejnému projednání. Architekt Maryška, který připravoval i minulé územní plány, také několikrát zdůraznil svoji víru, že na stavebních pozemcích určených k občanské vybavenosti nevyrostou další bytové domy, jako se to dělo v minulosti, kdy radnici vedla ODS.

Proč je územní plán tak důležitý? Je to územně plánovací dokumentace, která říká, jak bude vypadat naše obec v budoucnu. Tedy kde se zemědělská půda změní na stavební, kde může stát škola, kudy povedou nové ulice atd. Územní plán by se měl snažit o udržitelný rozvoj obce.

V současné podobě námi navrženého ÚP tak zejména zůstávají premonstrátská pole směrem na Jenerálku (na obrázku v dolní části) stále poli a nejsou změněna na stavební pozemky tak, jak to chce ve svém programu ODS, která se vrátila do vedení obce. ÚP je tedy zatím navržen bez obrovských ploch, které mají být zastavěny průmyslovými nebo skladovými halami.

Na pracovním zastupitelstvu se nikdo z přítomných zastupitelů konkrétně nevyjádřil, zda bude tento ÚP akceptován současným vedením či se chystají nějaké změny. Proto je pro mě velkým překvapením, že ve zveřejněné pozvánce na příští řádné jednání zastupitelstva obce není bod týkající se ÚP vůbec zařazený!

Jako zastupitelka mám možnost do programu vložit jakýkoliv bod k projednání. Písemně jsem o to tedy požádala. Občané musí být informováni o těchto zásadních věcech. Věřím, že v zájmu vás všech bude bod do programu zařazen, následně schválen a že nás nové vedení obce bude informovat o dalších krocích, rozhodnutích či změnách v této záležitosti. Nový územní plán naší obce už je téměř na dosah. Teď je však důležité ohlídat jeho správnou podobu!

Dále jsem požádala o přidání bodu programu "Výstavba hasičské zbrojnice, resp. Kauflandu". V návrhu ÚP je pozemek, kde má stát Kaufland stále polem, přitom ve smlouvách s Kauflandem se obec zavazuje, že změní pozemky na stavební. Chci vědět, kdo vyjednával za obec v této záležitosti? Kdo bude prosazovat změnu ÚP, aby se Kaufland mohl skutečně postavit? V této věci je zkrátka příliš mnoho neznámých a podivností…

Milí sousedé, věřím, že i vám jde o zdravý rozvoj naší obce. Tímto vás tedy zvu na veřejné zastupitelstvo, které se bude konat v Rytířském sále 24.5. 2023 od 18 hodin. Nenechte si ujít zásadní rozhodnutí týkajících se Horoměřic a přijďte vyjádřit svůj názor!

Kateřina Rosová,

zastupitelka za Naše Horoměřice

ÚP ke stažení zde:

https://www.horomerice.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah1368_29.pdf&original=Horoměřice%20-%20B%29%20Hlavní%20výkres%20-%202.%20návrh%20pro_SJ_05-2021.pdf


10. května 2023
Ordinace nebude


Milí sousedé a spoluobčané,

jako předsedkyně Komise sociální a zdravotní jsem se snažila nabídnout občanům v naší obci další lékařskou péči. Nebyl to jednoduchý úkol. První problém nastal v tom, že obec nevlastní žádné vhodné nemovitosti. Druhý problém je všeobecně malé množství praktických lékařů.

První problém se zdál být řešitelný, protože ve 2. polovině února mi místostarosta Ivan Král sdělil, že se Premonstráti rozhodli rekonstruovat jednu prázdnou ordinaci v ulici M. Alše. Začala jsem hledat vhodného lékaře. Informaci jsem rozšířila mezi lidi a také jsem našla několik FB skupin, kde bychom mohli inzerovat zadarmo. Potřebovala jsem však podrobnější informace k připravované ordinaci (velikost, výše nájmu…) Napsala jsem místostarostovi Ivanu Králi, aby mi poskytl bližší informace. Pan Král se se mnou chtěl potkat osobně. Na osobní schůzce mi sdělil, že už je to asi měsíc, kdy o ordinaci projevila zájem paní fyzioterapeutka a že je již domluvená s Premonstráty. Na mou otázku, proč mě o tom neinformoval dříve, jen řekl, že se někoho ptal (už si ale nepamatuje koho), zda máme lékaře, a když byla odpověď negativní, tak už to dál neřešil.

Bohužel, teď jsme postaveni do situace, kdy nemáme žádný jiný vhodný prostor pro lékařskou ordinaci. Přitom stačilo jen dobře a včas komunikovat a mohlo to dopadnout úplně jinak.

Pokud by někdo z vás měl nápad na vhodný prostor, neváhejte mě kontaktovat. Budu moc ráda!

Daria Hrnčířová

Zastupitelka za SNK NH

4. května 2023
Pohled ex-starostky Velkých Přílep na dění v naší obci

Kdo chce psa bít, hůl si najde. Právě toto staré rčení mně napadlo, když jsem sledovala poslední tři zasedání zastupitelstva obce Horoměřice. Celá kauza s odvoláním starosty Jana Herčíka, upatlaná snaha tento krok zdůvodnit, křečovité hledání starosty nového, výmluvy a ztráta paměti některých zastupitelů, nerespektovaná petice občanů se 130 podpisy proti odvolání, to vše ve mně zanechalo pocit hořkosti a marnosti.

Nebydlím v Horoměřicích, necítím se tudíž jako podvedená volička nebo občanka obávající se budoucnosti obce Byla jsem však do minulého roku dlouholetou starostkou obce sousední. Jako dobří sousedé a kolegové jsem se vzájemně se zastupiteli obce znali a respektovali se. Věděla jsem, kam se která obec ubírá, s čím bojuje, co se povedlo, ale i nezdařilo, drželi jsme si palce.

Osobně jsem byla ráda, když se pan doktor Herčík stal starostou. Trochu mé nadšení kalila lítost nad tím, že nebude mít možnost se při této náročné funkci věnovat stoprocentně své klinice, pacientům a nám páníčkům. Na druhou stranu jsem ho poznala jako vynikajícího lékaře, který vybudoval renomovanou kliniku, a to doslova z chlívku na dvoře. Byla a jsem si vědoma jeho pracovitosti, "tahu na branku", empatie a cílevědomosti, vlastností, které ho k funkci starosty přímo předurčovaly. Věděla jsem, že politiku bude chápat v jejím původním významu, tedy jako službu občanům, nikoliv jako šplh do politických výšin po cizích zádech, možnost obohatit vlastní rozpočet, či získat jiné výhody.

Jeho odvolání jsem chápala jako plivanec do tváře většiny voličů. Výsledky voleb jasně hovořily o tom, koho chtějí mít horoměřičtí na radnici. Sledovala jsem pečlivě průběh zastupitelstva, několikrát jsem si záznam přehrávala, ale důvod odvolání jsem nepochopila. Předpokládám, že jasný nebyl ani mnoha zastupitelům, kteří jako mlčící většina hlasovali o vynesení rozsudku.

Někdy se tento jev nazývá davovou nákazou. Možná kdybychom se zeptali každého zastupitele jednotlivě, případně se nehlasovalo tajně v bezpečí beztrestné anonymity, tak by byl výsledek odlišný. Někdy v davu, a zastupitelstvo je také davem, ztratíme své vlastní myšlenky a přebíráme ty cizí.

Pozdě však Bycha honit. Život v obci půjde dál. Jak se bude dařit novému vedení ve světle velkých a důležitých projektů ukáže čas. MVDr. Jan Herčík na to neměl dost času. Jedno volební období je žalostně málo, ale mnohé se přesto podařilo. Navíc obec i za tu krátkou dobu starosta mediálně zviditelnil, vzpomeňme na reportáže a zprávy z očkování občanů v době covidu, na pomoc při vypuknutí války na Ukrajině, a nakonec už i zmíněná veterinární klinika. Její věhlas se šířil i za hranicemi kraje.

Stále přemýšlím o průběhu toho nešťastného zasedání a důvodu odvolání starosty. Porušení regulativ neexistujícího územního plánu to být nemohlo, zatajení dokumentu, který měl jeden místostarosta v datovce a druhý o něm věděl, asi také ne, že by prodej soukromého pozemku? Jen marně přemýšlím, kdo byl v minulosti potrestán a odvolán za megalomanskou nekoncepční výstavbu v Horoměřicích, navíc bez náležité infrastruktury, kdo byl postižen za souhlas se změnou projektu domova seniorů Velvaria v bytový dům, kdo nesl odpovědnost za všechny problémy, které tyto neuvážené kroky způsobily a dodnes se s nimi Horoměřice vyrovnávají a vyrovnávat budou. Nevzpomínám si, paměť mně už asi tolik neslouží.

Kdo chce psa ........čtenář, nechť si doplní.

Věra Čermáková
Zastupitelka obce Velké Přílepy, bývalá starostka

25. dubna 2023
Vážení sousedé a přátelé,

na zastupitelstvu obce dne 25.4. 2023 byl zvolen starostou Horoměřic Luboš Langer z ODS, místostarostou zůstal Ivan Král (zvolený za Naše Horoměřice), dalším místostarostou byl zvolen Aleš Sedláček (STAN) a radními Václav Liška (zvolený za Naše Horoměřice) a Miroslav Bradáč z ODS.

Potvrdilo se, o čem se v zákulisí mluvilo už několik měsíců: že ti poražení z voleb (ODS, STAN, TOP 09) se spojili se třemi přeběhlíky z Našich Horoměřic a pod taktovkou Ivana Krále vytvořili "velkou koalici" s cílem odstavit vítězné Naše Horoměřice s lídrem Janem Herčíkem. Jestliže na minulém zastupitelstvu si ještě nebyli jisti většinou, a proto ho hned v úvodu Aleš Sedláček odpískal, na tomto zastupitelstvu "velkokoaličníci" hlasovali jak dobře namazaný stroj.

Smutný byl pohled hlavně na tři bývalé zastupitele za Naše Horoměřice, Ivana Krále, Václava Lišku a Vlastimila Altmanna, jak snaživě hlasovali proti kandidátům Našich Horoměřic a volili ODS, hlavního soupeře v minulých volbách.

Smutné byly i další okamžiky: když zastupitelé ignorovali vážná obvinění občanů, vznášená proti místostarostovi Ivanu Královi kvůli jeho působení v H-Systému, protože, řečeno slovy pana Babky z ODS, "je to už zahraný", když nově zvolený starosta Luboš Langer nebyl schopen vysvětlit, jak vlastně budou společně vládnout a omezil se jen na pár obecných formulací, když zastupitel pan Liška si místo zapojení se do diskuse projížděl na internetu e-shopy s koly….

Co bude dál? Uvidíme. Nová koalice se teprve musí dohodnout na programu. Vzájemně se podpořili, aby si rozdali funkce a teď budou teprve vyjednávat o programu v zájmu lidi.

Zásadní bude jejich postoj k územnímu plánu. ODS má v programu návrat ke svému starému, který počítá s přeměnou stovky hektarů premonstrátských polí na stavební pozemky vč. výstavby průmyslové zóny, NH a STAN to nechtěli.

Jsem zvědavá, co z tohoto vznikne.Jedno je jisté: ze sedmi zastupitelů za Naše Horoměřice, kterým jste dali ve volbách důvěru, zbyli čtyři. Od pánů Krále, Altmanna a Lišky se členové Našich Horoměřic distancují a nechtějí s nimi mít již nic společného. I když jim vlastním úsilím a penězi ve volbách pomohli do zastupitelstva.

Zastupitelé za Naše Horoměřice se tímto přesouvají do konstruktivní opozice. Budeme se snažit i nadále prosazovat náš program. Až do příštích voleb. Je mi z toho smutno. Celé jsem si to představovala úplně jinak…

Kateřina Rosová,
Zastupitelka za SNK Naše Horoměřice

24. dubna 2023
Vážení spoluobčané a sousedé,


mnozí z vás mě neznají, protože v Horoměřicích bydlím teprve od roku 2020. Můj manžel je však místní rodák a jeho rodina tu žije již několik generací. Proto pro mě byly Horoměřice jasná volba, když jsme přemýšleli, kde vychovávat dítě.


Loňské jaro mě oslovili z SNK Naše Horoměřice, abych se stala jejich členem. Protože mi není osud místa, kde bydlím a vychovávám své dítě lhostejný, nabídku jsem přijala a do NH vstoupila. Aktivně jsem se účastnila předvolebních stánků, mluvila jsem s občany a poslouchala všechny pro a proti. Do té doby jsem členy NH osobně neznala, a tak jsem ani nezkoumala nijak detailněji jejich minulost.

Hnutí SNK NH mě zaujalo tím, že je tvořeno místními občany, bez politické příslušnosti, a tak z této logiky jsem usuzovala, že všem jim jde o dobro naší obce. Na listině kandidátů jsem byla číslo 5. Nebylo to mou zásluhou. Starší členové NH tím chtěli dát možnost novým tvářím, jako jsem já, pracovat pro obec a přinést novou energii, nápady a třeba i nový pohled. Už na první schůzce jsem vyjádřila svou nespokojenost s komunikací obce navenek, vůči občanům. Po několika týdnech jsem poznala, že se začalo něco dít, protože značně stoupla informovanost o různých akcích v obci. Byl to skvělý krok dopředu.

Vítězství ve volbách na podzim roku 2022 ve mě vyvolalo obrovskou radost, ale i velkou zodpovědnost vůči všem voličům, kteří dali NH svůj hlas. Začali jsme pracovat na sestavení koalice, a protože se v předchozím volebním období spolupráce se STAN osvědčila, nakonec jsme s nimi uzavřeli koaliční smlouvu a chtěli jsme pokračovat v rozdělaných projektech. Rozdělili jsme si oblasti působení a začali pracovat. Já jsem dostala na starost Komisi zdravotní a sociální, a protože v uplynulém volebním období tato komise neexistovala, začala jsem od nuly. Přemýšlela jsem nad tím, co v obci chybí a co trápí místní občany. Zrovna teď se snažím najít dalšího praktického lékaře pro naše občany.

Na konci ledna jsem zjistila, že veterinární klinika pana MVDr. Jana Herčíka je prodaná a že tam budou stát dva domy o 40 bytech. Byl to šok, protože takovému sledu událostí nic předtím nenasvědčovalo. Začala jsem se ptát radních, ale nedostala jsem jinou odpověď, než jste mohli slyšet na zastupitelstvu ze dne 31.3. Kolotoč se začal roztáčet v momentě, kdy náš koaliční partner STAN, namísto aby s námi jednal, pouze složil své funkce v radě a bez jakéhokoliv pokusu o narovnání situace odešel. Z mého pohledu to nebylo fér. Strávili jsme spoustu hodin přípravou koaliční smlouvy, podle které se však oni neřídili. Proč?

Pak vystoupil pan Bradáč z ODS s žádostí odvolat starostu z funkce. Bez podložených důkazů, bez jasné formulace přestupků a porušení zákona ze strany pana MVDr. Herčíka, pouze s odvoláváním se na morální hodnoty. Starosta byl nadpoloviční většinou hlasů zastupitelů odvolán tajnou volbou. Morální hodnoty byly naplněné. Mezitím, když jsme pomalu začali tušit, co se bude dít, začalo vyjednáváni s ODS. Na některých schůzkách jsem byla společně s pány Králem, Altmannem a Liškou. Vždy se jednalo pouze o zájem ODS vytvořit koalici s NH, protože po tom, jak se náš koaliční partner zachoval, nám bylo jasné, že tudy už cesta nevede.

Členové ODS byli vstřícní k jednání, měli však jednu podmínku, a to že pan MVDr. Herčík už nebude na radnici. Údajně kvůli kauze Patio. Nic však nebylo pevně rozhodnuto a k ničemu jsem se nezavázala. Po zastupitelstvu dne 12.4., kdy přišli lidé postižení kauzou H-Systém a začali vyprávět své zkušenosti s panem Králem, jsem se začala zamýšlet nad vším, co se do té doby odehrávalo. Přestože mi pan Král nikdy nedal důvod, abych mu nevěřila, ve stínů událostí se mi některé momenty začaly zdát podezřelé.

Dlouho jsem se snažila zastupitele za NH spojit a pokračovat v započaté práci, ale najednou jsem pochopila, že moje snažení je pravděpodobně nežádoucí. Protože však ctím morální hodnoty, nemohla jsem se otočit zády k lidem, kteří mě zvolili za NH, k lidem, kteří jsou členy NH, ale nejsou zastupiteli. Tito lidé nám pomohli dát dohromady finance na volební kampaň, protože tu jsme si zaplatili sami. Díky nim a díky vám, voličům, jsem dostala možnost hájit práva občanů Horoměřic.

Kolotoč se dál točil, a i přes naši snahu jednat s ODS jako členové NH a zastupitelé NH ve prospěch občanů Horoměřic, jsme narazili na odpor ODS, protože se již dohodli s pány Králem, Altmannem a Liškou. Dozvěděli jsme se o sestavení velké koalice, společně se STANem, kdy místostarostové mají zůstat pan Král a pan Sedláček. Tito dva pánové věděli o záměru prodat "veterinu" mnohém dříve, než se o tom dozvěděla veřejnost a nepodnikli žádné kroky k tomu, aby na daném místě vzniklo něco jiného, než je teď schváleno stavebním úřadem ve Velkých Přílepech.

Ptám se tedy, kde je v tuto chvíli morálka, která byla tak důležitá a závažná pro odvolání starosty? Proč právě oni mají zůstat na svých postech a ostatní musí pryč? Kde jsou záruky pro občany, že nové vedení obce bude svědomitější, transparentnější a lepší? Proč se jen šušká o stavbě Kauflandu, ale veřejně je prezentovaná pouze nová hasičská zbrojnice? Proč se převzala od stavebníka ulice bez veřejného osvětlení? Proč se neřeší chybějící chodník k prodejně Lidl, kterou mnoho občanů využívá? Proč tak dlouho trvá řešení velmi zatížené dopravní situace v Horoměřicích? Je mnoho dalších "proč", ale v tuto chvíli je důležitější něco jiného. Jste to vy, občané a voliči Horoměřic. Bez vás všech nemůže zastupitelstvo znát váš názor a jednat ve váš prospěch.

Prosím proto, abyste chodili na veřejná zastupitelstva, aktivně se zajímali a vyjadřovali se k dění v obci. Přijďte i zítra, 25.4., a řekněte, co si o tom "kolotoči" myslíte!

Daria Hrnčířová
Zastupitelka za SNK Naše Horoměřice

21. dubna 2023

Na radnici se má vrátit starosta za ODS

Vážení sousedé a přátelé,
na příštím zastupitelstvu obce v úterý 25. dubna má být zvolen starostou Horoměřic Luboš Langer z ODS, místostarostou má být Ivan Král (zvolený za Naše Horoměřice), v radě má dále usednout Aleš Sedláček (STAN), Václav Liška (zvolený za Naše Horoměřice) a další zástupce ODS.

Přestože Naše Horoměřice (NH) dostaly od vás, voličů, na podzim ve volbách 47,03 % a tedy i jasný mandát k vedení obce, v radě budou mít pouhé dva zastupitele a starosta bude za ODS.

Situace je velmi vážná, neboť ovlivní celé směrování obce do budoucích let. To, kvůli čemu nás mnoho z vás volilo, bylo mj. naše odmítnutí změnit obrovská premonstrátská pole směrem na Jenerálku na stavební pozemky a umožnit tak výstavbu průmyslových hal, jak to plánovala ODS.

Ale pojďme postupně. Poslední březnový den byl odvolán z postu starosty MVDr. Jan Herčík. A to přesto, že opozice ani nikdo další nepředložil žádné důkazy, které by prokazovaly jakékoliv důvody pro takto závažný zásah. Ještě předtím celou krizi ve vedení obce odstartoval náš do té doby koaliční partner STAN tím, že místostarosta Aleš Sedláček a radní Martin Verner bez relevantního vysvětlení odstoupili z vedení obce a tím porušili koaliční smlouvu.

Ještě před odvoláním starosty probíhala jednání mezi některými zastupiteli NH a ODS, na které však byli zváni pouze někteří vybraní zastupitelé NH. Na těch posledních před odvoláním starosty, kdy se na jednání dostali i ti nezvaní, jsme chtěli jasně vědět, jak si představují personální obsazení radnice. Pokaždé se nám dostalo odpovědi, že to teď není podstatné. Vše nasvědčovalo tomu, že existuje nějaká dohoda Ivana Krále (NH), Miroslava Bradáče (ODS) a Aleše Sedláčka (STAN), jejímž výsledkem má být zvrácení výsledků komunálních voleb, v nichž SNK Naše Horoměřice s velkým náskokem zvítězilo (NH 47,03 %, ODS 27,42 %, STAN 18,14 %, TOP 09 6,53 %) .

Starosta byl skutečně odvolán. Zásadně k tomu přispěl zastupitel Václav Liška (zvolený za NH), který se před ODS vyjádřil, že jeho hlas mají a že bude hlasovat pro odvolání starosty. Pan Liška se od začátku netajil tím, že chce placené místo na radnici. Když mu to nevyšlo, snažil se získat místo "tiskového mluvčího" radnice, za což požadoval částku v řádu desítek tisíc měsíčně. Hodil se tak do plánu panu Královi, který měl velkou ambici být starostou Horoměřic. Ještě před odvoláním starosty začal pan Král "na vlastní pěst" vyjednávat s opozicí, aniž by k tomu měl od členů NH jakýkoliv mandát. Ztratil tak naši důvěru, neboť jeho kroky nebyly konzultovány a následně schváleny členy sdružení NH.

Dvanáctého dubna proběhlo zastupitelstvo, kde měli být podle programu zvoleni noví radní a starosta. V úvodu však vystoupil A. Sedláček (STAN) s požadavkem stáhnout volbu vedení obce z programu, protože se zastupitelé na ničem nedohodli. To bylo vzápětí schváleno, takže obec zůstala bez vedení. Přišlo však mnoho občanů Horoměřic, kteří vyjadřovali svůj nesouhlas s tím, aby pan Král jakkoliv ovlivňoval chod obce a byl členem vedení, neboť jejich mnohaleté zkušenosti s ním jsou velmi negativní.

Na základě materiálů o působení pana Krále v H-Systému a družstvu Svatopluk, které jsme všichni zastupitelé dostali, i na základě podnětů od občanů, jsem navrhla odvolání pana Krále z vedení obce. Zastupitelé to však neodhlasovali. Obec je tedy stále bez vedení. S odpovědností vítězů voleb jsme chtěli tento stav rychle odstranit, protože je před námi spousta důležitých rozhodnutí (výstavba okruhu, školy…).

Poté co náš dosavadní partner STAN bezprecedentně porušil koaliční smlouvu, jediný, kdo padal v úvahu, byla ODS. Ale za podmínky, že Naše Horoměřice budou mít starostu a většinu v radě obce, tak jak to odpovídá výsledku voleb. Tento týden v pondělí jsme se proto sešli se zástupci ODS, kam přišli pouze paní Hordóssyová a pan Langer. Za NH vyjednávali zastupitelé Jan Herčík, Kateřina Rosová, Adam Jech a Daria Hrnčířová. Pan Langer nám sdělil, že pánové Král, Altmann a Liška (zvolení na NH) s nimi jednali před námi a že vše je již domluveno. Je domluvena "velká koalice", kterou si personálně obsadí a na zastupitelstvu prohlasují.

Bohužel se tak potvrdily naše domněnky o tajném vyjednávání a dohodách ještě před odvoláním pana Herčíka z postu starosty. Zastupitelé Král, Altmann a Liška vyjednávali za našimi zády bez jakéhokoliv mandátu Sdružení Naše Horoměřice. Od jednání výše uvedených pánů se distancujeme. Dohody, které vytvořili, jsou jejich hrou a sdružení NH s nimi nemá nic společného. Nicméně jsou zastupiteli, a tudíž jednat mohou.

Proč se toto všechno asi děje? Dlouho vládnoucí ODS v Horoměřicích nejen umožnila v průběhu let obrovskou výstavbu bytových domů, aniž k tomu měla zajištěnou infrastrukturu, ale zejména dlouhodobě prosazovala nový územní plán, v němž by zhruba milion metrů čtverečních (100 hektarů) půdy patřící premonstrátům bylo změněno ze zemědělské na stavební. V plánu bylo i umožnit výstavbu průmyslových a logistických hal na polích směrem k Jenerálce.

První vítězství Našich Horoměřic ve volbách v roce 2018 tyto plány zmařilo, protože jsme s tak rozsáhlým "zabetonováním" polí kolem Horoměřic nesouhlasili. Během čtyř let NH na radnici se připravil nový územní plán. A. Sedláček (STAN) však začal územní plán těsně před veřejným projednáním nepochopitelně brzdit. Požadoval studii na jeho prozkoumání, která ve výsledku nepřinesla pro obec vůbec nic, jen to stálo hodně peněz. Pak nechtěl zařadit schválení územního plánu na zastupitelstvo, protože je léto a lidé jsou na dovolených…

Ivan Král mezitím sám chodil za premonstráty a odmítal starostovi Herčíkovi sdělit detaily svých návštěv. Každý ví, že Jan Herčík by nikdy neschválil tak rozsáhlou výstavbu průmyslových hal a tím pádem se stal nepohodlným. Proto musel být za pomoci dosud koaličního partnera STAN spektakulárně odstraněn, aby se pozornost strhla úplně na něco jiného!

V zákulisí se mezitím vyjednává "personální aliance" vedená Ivanem Králem a Miroslavem Bradáčem (ODS), podporovaná STAN. Sdružení NH v Horoměřicích funguje od roku 2006. Za jeho založením stojí rodáci nebo lidé žijící zde podstatnou část svého života. Jsou za nimi tisíce hodin práce, které se zúročily ve dvakrát za sebou vyhraných volbách a spoustě práce pro Horoměřice. To jasně ukázalo, komu Vy, občané Horoměřic, věříte. Já osobně chci v jejich práci pokračovat a udělám všechno proto, aby náš program, se kterým Naše Horoměřice šly do voleb, se podařilo v maximální možné míře uskutečnit.

Zvu vás na veřejné zasedání zastupitelstva obce v úterý 25.4. od 18 hodin v Rytířském sále Zámečku. Přijďte se podívat, jak rozhodují o budoucnosti Horoměřic zastupitelé, kterým jste loni na podzim svěřili správu naší obce.

Kateřina Rosová
Zastupitelka za SNK Naše Horoměřice

S čím jsme šli do voleb 2022

SPLNĚNO: TOP 10
bodů
našeho koaličního programu 2018-2022


Přestože polovinu našeho volebního období řádil covid a lockdowny a na jaře vypukla válka na Ukrajině, splnili jsme naprostou většinu toho, co jsme vám slíbili. Představujeme Vám to nejdůležitější, co jsme v uplynulém volebním období pro Horoměřice udělali.

1. HOROMĚŘICE ZAČALY ŽÍT

Spolu s dobrovolníky jsme rozhýbali kulturní a společenský život v obci a ve dříve chátrajícím Zámečku.
Lidé se začali potkávat na námi podporovaných nebo pořádaných akcích: Anenská pouť, Sousedský festival, Horofest, Rozsvícení Vánočního stromu, Velikonoční jarmark, Čarodějnice, koncerty, výstavy a vernisáže, letní kina, Den s IZS, Dětský den...

2. BLESKOVÁ REAKCE NA COVID
A VÁLKU NA UKRAJINĚ

Jako první obec jsme spustili očkování proti covidu pro seniory a všechny zájemce. V jídelně Zámečku se za obrovské pomoci dobrovolníků velmi rychle podařilo vybudovat ubytování pro 7 dospělých a 6 dětí z Ukrajiny. Reportáž České televize zde:

3. MÁME NOVÁ MÍSTA VE ŠKOLKÁCH A ŠKOLE

Během našeho volebního období vzniklo 100 nových míst pro děti ve školce (nový pavilon v Komenského ul. a školka v areálu Velvaria, kterou otevřeme v září), nejvíc v historii obce. Akutní nedostatek míst ve škole zatím vyřešíme 3 třídami na místě odstěhované školky.

4. VYŽITÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Máme nové školní hřiště s umělým osvětlením a revitalizovali jsme všechna ostatní. Postavili jsme parkurové a workoutové hřiště, skaterampu a pumptrack (terénní dráha pro kola a koloběžky).

S podporou obce vznikl skautský oddíl a oddíl mladých hasičů. Nastartovali jsme spolupráci se Sokolem, který významně finančně podporujeme.

5. PODPORUJEME SPOLKY

Významně podporujeme chovatele a rybáře, pro které revitalizujeme spodní rybník.
Vybudovali jsme úplně novou akceschopnou jednotku dobrovolných hasičů, kterým jsme koupili nová auta a vybavili je potřebnou technikou.
Iniciovali jsme založení Klubu důchodců Horoměřice, který podporujeme finančně i poskytnutím prostor.

6. OTEVŘELI A ZMODERNIZOVALI JSME RADNICI

Zmodernizovali jsme obecní úřad, zdigitalizovali agendu, začali s občany komunikovat na úrovni
21. století
(nový web, Facebook, nezávislý Zpravodaj, aktuality pro občany, kteří nemají přístup k internetu "Za dveřmi radnice", přímé emaily na zastupitele a úředníky.
Zavedli jsme online přenosy ze zastupitelstev, všechny smlouvy jsme dali na web.

7. PŘÍJEMNÉ BYDLENÍ, ŽÁDNÉ HALY

Připravili jsme plán strategického rozvoje obce. Od chaotické výstavby našich předchůdců jsme přešli k plánování ruku v ruce s výstavbou infrastruktury (školství, voda, kanalizace, komunikace atd).

Zabránili jsme výstavbě průmyslových hal na okraji obce, které plánovali naši předchůdci v čele s ODS.
Horoměřice musejí zůstat příjemné rezidenční místo, ne průmyslová zóna s tisíci kamionů!

8. SPOUSTA NOVÉ ZELENĚ

Máme nové cesty se stromořadím (k Juliáně, ke stohu, pokračování Suchdolské stezky,) revitalizovali jsme Rokle a vyčistili tamní letité skládky, budujeme zde oddychové místa.
Kompletně jsme vybavili novou technikou naší technickou četu s důrazem na využití bezemisních vozidel.


9. OPRAVUJEME ZÁMEČEK

Zahájili jsem revitalizaci bývalého statku s historickou budovou zámečku. Nejdříve jsme opravili bránu z 1. na 2. nádvoří, která byla v havarijním stavu, opravili jsme Rytířský sál, který začal sloužit pro společenské akce, začali jsme opravovat střechu nad historickým křídlem.

10. ŘEŠÍME DOPRAVU

Začali jsme řešit dlouhodobě zanedbanou dopravní infrastrukturu. Silnice k Lidlu dostala nový povrch, společně s krajem máme hotový projekt na kompletní modernizace Velvarské a Hrdinů, které patří kraji. Řešíme problémy s autobusy na Prahu, máme jasno v budoucích rekonstrukcích obecních ulic.