SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ NAŠE HOROMĚŘICE 

Milí horoměřičtí sousedé,

velmi vám děkuji za důvěru, kterou jste nám ve volbách dali. Naše Horoměřice získaly 47,03 % hlasů, to je o dvacet procentních bodů více než druhá strana v pořadí, ODS. Náš dosavadní koaliční partner, STAN se s 18,14 % umístil na třetím místě. Výsledek je jasný: dvě třetiny obyvatel Horoměřic práci naší koalice v uplynulém volebním období ocenilo.

Se STAN Horoměřice jsme proto podepsali koaliční smlouvu o společné správě naší obce i na období do příštích komunálních voleb v roce 2026. Shodli jsme se na řízení obce, rozdělení kompetencí mezi koaliční partnery i programu, který zahrnuje všechny naše priority, se nimiž jsme šli do voleb. Tedy pomoc horoměřickým občanům zasaženým krizí, přijetí územního plánu, dostavbu školy a dalších již naplánovaných investic a další rozvoj kulturního, společenského a sportovního života v obci.

Srdečně,
Jan Herčík
lídr kandidátky SNK Naše Horoměřice

Investovali jsme

v uplynulém volebním období 75 milionů korun, a to i přesto, že po našem příchodu na radnici tam po předchůdcích (ODS + TOP09) nebyl připravený jediný projekt a dva roky zde byl covid.


Mezi největší realizované investice patří:
- Nový pavilon MŠ Komenského
- Nová MŠ Velvaria
- 3 nové třídy ZŠ
- Nová hřiště pro děti a mládež
- Zkapacitnění kuchyně pro MŠ a ZŠ
- Havarijní opravy ve statku/Zámečku
- Kompletní rekonstrukce Rytířského sálu na Zámečku
- Čistička odpadních vod, kanalizace
- Nová technika pro technickou četu obce
- 2 nová vozidla a vybavení pro hasiče
- Životní prostředí (výsadba zeleně, kompostéry, odpadové hospodářství...)
- Digitalizace obecního úřadu
- Nákup pozemků
- Projekty pro další investice (dostavba ZŠ, revitalizace rybníka pod Luky II, vydláždění/asfalt dosud prašných ulic, rozdělení splaškové a dešťové kanalizace...)

Připravujeme investice za dalších 595 milionů korun, z nichž největší budou:
- Dostavba základní školy
- Stavba nové multifunkční haly s tělocvičnou
- Revitalizace a opravy Zámečku
- Rozdělení dešťové a splaškové kanalizace na Chotolu
- Nová hasičská stanice u budoucího Kauflandu

Máme zabezpečené finance i na další investice a díky zodpovědné práci našeho místostarosty Ivana Krále si můžeme dovolit podpořit horoměřické občany nejvíce zasažené současnou krizí.

Nebereme vedení obce jen jako technokratické rozhodování, říká Jan Herčík

Co se Sdružení nezávislých kandidátů Naše Horoměřice za uplynulé volební období v čele radnice podařilo a s čím jde do letošních voleb, jsme se zeptali lídra kandidátky Jana Herčíka.

Co znamená vaše volební motto "Chceme dál pomáhat"?

Naše motto znamená, že nebereme vedení obce jen jako technokratické rozhodování, kolik peněz vynaložíme na chodníky, kolik se vymění pouličních světel nebo kde postavíme semafor. To platí snad v době klidu a prosperity. My jsme se ocitli v období covidu, války na Ukrajině, inflace a energetické krize nepředstavitelných rozměrů. Uvědomujeme si, že můžeme a chceme dále pomáhat obyvatelům Horoměřic víc než jen klasickou správou obce. Proto jsme jako první zajistili očkování proti covidu, s pomocí dobrovolníků ubytovali ukrajinské maminky s dětmi a teď jsme přišli s programem sociální pomoci těm, kdo jsou inflací a cenou energií nejvíc postiženi. Tedy seniorům, mladým rodinám s dětmi a lidem s nízkými příjmy. Pro ně jsme připravili balíček sociální pomoci a věřím, že jej zastupitelstvo ještě do voleb schválí tak, abychom ho mohli co nejrychleji uvést do života. Hospodařili jsme dobře a peníze na to v obecní pokladně jsou.

Ale ty chodníky a pouliční lampy jsou také třeba...

Samozřejmě! Horoměřice se v posledních letech obrovsky rozrostly a máme tisíce nových spoluobčanů. Bohužel, tak jak naši předchůdci na radnici povolovali novou výstavbu, stejným tempem neřešili nezbytnou infrastrukturu. Je to proto naše druhá programová priorita - zaměříme se na nová místa pro školáky i předškoláky, vodu a kanalizaci, místní komunikace. Jsem moc rád, že ještě v září otevřeme ve Velvarii novou školku, takže celkem se nám podařilo pro děti zajistit 100 nových míst. To je nejvíc za jedno volební období. Celý náš program pro příští roky představujeme zde.

Přesto, nemohly jít některé věci rychleji?

Asi ano, nechceme se vymlouvat na covid atd. Když jsme přišli na radnici, chvíli nám trvalo, než jsme se tam vyznali. Naši předchůdci se jistě orientovali lépe, ale zřejmě nepočítali s tím, že je někdo může ve funkcích nahradit. Takže nejdřív jsme se zaměřili na uspořádání a digitalizaci dokumentů, zveřejnili jsme smlouvy na internetu, celkově zmodernizovali komunikaci úřadu. Hlavní problém byl ale v tom, že jsme na radnici nenašli jediný použitelný rozvojový projekt. Museli jsme začít od začátku a kdo ví, jak dlouho u nás trvá úřední schvalovací kolečko u investičních akcí, potvrdí, že se bavíme o rocích, ne měsících. Ale teď už máme řadu projektů hotovou, takže nové vedení obce, ať už to bude kdokoliv, má na co navázat.

Do minulých voleb jste šli s tím, že chcete, aby se Horoměřice probudily a lidé tu začali společensky žít. Jak se Vám to podařilo?

To musí posoudit každý horoměřický občan sám. Já jako zdejší rodák jen můžu říct, že si nepamatuji tolik nejrůznějších akcí a událostí, jako v uplynulých čtyřech letech. Je to zásluha hlavně dobrovolníků, kteří se dali do práce a přicházeli se skvělými nápady. Sousedský festival, Anenská pouť, Horofest, koncerty na Zámečku... Chci všem lidem, kteří za těmito akcemi stáli, moc poděkovat. Stejně jako dosud, mají dveře na radnici otevřené. Rádi pomůžeme finančně, technikou, přiložíme ruku k dílu. Opravdu chceme, aby se nám tu všem dobře žilo.

SPLNĚNO: TOP 10
bodů
našeho koaličního programu 2018-2022


Přestože polovinu našeho volebního období řádil covid a lockdowny a na jaře vypukla válka na Ukrajině, splnili jsme naprostou většinu toho, co jsme vám slíbili. Představujeme Vám to nejdůležitější, co jsme v uplynulém volebním období pro Horoměřice udělali.

1. HOROMĚŘICE ZAČALY ŽÍT

Spolu s dobrovolníky jsme rozhýbali kulturní a společenský život v obci a ve dříve chátrajícím Zámečku.
Lidé se začali potkávat na námi podporovaných nebo pořádaných akcích: Anenská pouť, Sousedský festival, Horofest, Rozsvícení Vánočního stromu, Velikonoční jarmark, Čarodějnice, koncerty, výstavy a vernisáže, letní kina, Den s IZS, Dětský den...

2. BLESKOVÁ REAKCE NA COVID
A VÁLKU NA UKRAJINĚ

Jako první obec jsme spustili očkování proti covidu pro seniory a všechny zájemce. V jídelně Zámečku se za obrovské pomoci dobrovolníků velmi rychle podařilo vybudovat ubytování pro 7 dospělých a 6 dětí z Ukrajiny. Reportáž České televize zde:

3. MÁME NOVÁ MÍSTA VE ŠKOLKÁCH A ŠKOLE

Během našeho volebního období vzniklo 100 nových míst pro děti ve školce (nový pavilon v Komenského ul. a školka v areálu Velvaria, kterou otevřeme v září), nejvíc v historii obce. Akutní nedostatek míst ve škole zatím vyřešíme 3 třídami na místě odstěhované školky.

4. VYŽITÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Máme nové školní hřiště s umělým osvětlením a revitalizovali jsme všechna ostatní. Postavili jsme parkurové a workoutové hřiště, skaterampu a pumptrack (terénní dráha pro kola a koloběžky).

S podporou obce vznikl skautský oddíl a oddíl mladých hasičů. Nastartovali jsme spolupráci se Sokolem, který významně finančně podporujeme.

5. PODPORUJEME SPOLKY

Významně podporujeme chovatele a rybáře, pro které revitalizujeme spodní rybník.
Vybudovali jsme úplně novou akceschopnou jednotku dobrovolných hasičů, kterým jsme koupili nová auta a vybavili je potřebnou technikou.
Iniciovali jsme založení Klubu důchodců Horoměřice, který podporujeme finančně i poskytnutím prostor.

6. OTEVŘELI A ZMODERNIZOVALI JSME RADNICI

Zmodernizovali jsme obecní úřad, zdigitalizovali agendu, začali s občany komunikovat na úrovni
21. století
(nový web, Facebook, nezávislý Zpravodaj, aktuality pro občany, kteří nemají přístup k internetu "Za dveřmi radnice", přímé emaily na zastupitele a úředníky.
Zavedli jsme online přenosy ze zastupitelstev, všechny smlouvy jsme dali na web.

7. PŘÍJEMNÉ BYDLENÍ, ŽÁDNÉ HALY

Připravili jsme plán strategického rozvoje obce. Od chaotické výstavby našich předchůdců jsme přešli k plánování ruku v ruce s výstavbou infrastruktury (školství, voda, kanalizace, komunikace atd).

Zabránili jsme výstavbě průmyslových hal na okraji obce, které plánovali naši předchůdci v čele s ODS.
Horoměřice musejí zůstat příjemné rezidenční místo, ne průmyslová zóna s tisíci kamionů!

8. SPOUSTA NOVÉ ZELENĚ

Máme nové cesty se stromořadím (k Juliáně, ke stohu, pokračování Suchdolské stezky,) revitalizovali jsme Rokle a vyčistili tamní letité skládky, budujeme zde oddychové místa.
Kompletně jsme vybavili novou technikou naší technickou četu s důrazem na využití bezemisních vozidel.


9. OPRAVUJEME ZÁMEČEK

Zahájili jsem revitalizaci bývalého statku s historickou budovou zámečku. Nejdříve jsme opravili bránu z 1. na 2. nádvoří, která byla v havarijním stavu, opravili jsme Rytířský sál, který začal sloužit pro společenské akce, začali jsme opravovat střechu nad historickým křídlem.

10. ŘEŠÍME DOPRAVU

Začali jsme řešit dlouhodobě zanedbanou dopravní infrastrukturu. Silnice k Lidlu dostala nový povrch, společně s krajem máme hotový projekt na kompletní modernizace Velvarské a Hrdinů, které patří kraji. Řešíme problémy s autobusy na Prahu, máme jasno v budoucích rekonstrukcích obecních ulic.