NEZAČÍNÁME OD NULY

Nezávislí kandidáti za Naše Horoměřice se prací v zastupitelstvu dlouhodobě snaží ovlivňovat život v Horoměřicích k lepšímu. V roce 2014 jsme ve volbách získali 34 % hlasů, což byl druhý nejlepší výsledek za vítěznou ODS. Její zástupci ale raději sáhli po třetím v pořadí, TOP 09 v čele s panem Vondrou, abychom jim do jejich rozjednaných věcí nemluvili.
Celé čtyři roky tak bylo pět našich zastupitelů v opozici. Pro rozumné věci jsme hlasovali, pro ty, s nimiž nesouhlasíme, ne. Naše postoje a názory si můžete přečíst v následujících článcích, které jsme publikovali ve Zpravodaji nebo na našem Facebooku.

Vážení občané Horoměřic a sousedé,
žádáme Vás o podporu při řešení dopravní situace v obci podpisem petice, kterou chceme zahájit vytváření dlouhodobého tlaku na Zastupitelstvo Středočeského kraje.Cílem je odvést kamionovou a snížit ostatní dopravu v obci urychlenou stavbou přeložky II/240 (Ruzyně-Kralupy), což vidíme jako nejlepší řešení pro obec....

Za vodu platíme v Horoměřicích stále víc. Dá se tím vůbec něco dělat? Ano dá, ale chce to opustit dlouholeté pohodlné koleje, pro které se rozhodlo současné vedení obce.

Zastupitelstvo obce na svém jednání na konci října stanovilo mj. výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva Obce Horoměřice s platností od 1. 1. 2018 pro jednotlivé funkce takto: člen zastupitelstva 1690 Kč, člen výboru, komise nebo zvláštního orgánu 2816 Kč, člen rady 6758 Kč, předseda výboru, komise nebo zvláštního orgánu 3 379 Kč....

Ptá se paní místostarostka ve Zpravodaji č.4-2017. Z textu článku lze vyvodit, že jediným redaktorem i redakční radou horoměřického Zpravodaje je vlastně pí. Kohoutová. Autorka uvádí absurdní argumenty. Opravdové perly si dovolím citovat v odstavci Konspirace a manipulace. Připomínám, že všechny mnou použité a citované argumenty v článcích jsou...

Jestli je v Horoměřicích něco jisté jako střídání dne a noci, pak je to náležité vysvětlení", které redakce obecního Zpravodaje věnuje prakticky každému článku Sdružení nezávislých kandidátů Naše Horoměřice. Je-li text vůči správě obce kritický, můžeme se pak dočkat takových perliček, jako je předřazení komentáře k našemu článku, článku samému....

Na můj článek kritizující konkrétními fakty dlouhodobé neřešení stále se zhoršující a narůstající průjezdní automobilové dopravy v Horoměřicích, který byl uveřejněn na posledních stranách Horoměřického zpravodaje 13.5.2016 byly v následujících číslech hned 3 články na předních stranách zpravodaje, které neprokázaly žádné konkrétní výsledky řešení...

V souvislosti s tím, že přes výstavbu nové školky se do ní letos dostalo jen každé třetí (!) dítě, jsem informoval vedení obce, že v blízkém okolí se staví školky stejného rozsahu za daleko méně. Poslední ve Velkých Přílepech za 8,5 milionu, u nás v Horoměřicích dělá cena druhého pavilonu školky 23,3 milionu. Když se nad těmito čísly zamyslím,...