SNK Naše Horoměřice nepodporuje žádnou politickou stranu. Názorově se SNK řadí k pravému středu, v oblasti hospodaření napravo od obecní ODS a TOP 09.

Základem kandidátní listiny jsou starousedlíci i členové zastupitelstev obce, které doplnili obyvatelé nových lokalit obce. Chceme pokračovat v tom, co se v obci povedlo, ale jsme značně kritičtí k celkové koncepci rozvoje obce, tak jak ji prosazovalo současné vedení radnice. Máme na mysli hlavně překotný rozvoj obce, kde obec nestíhá uspokojit potřeby školství, řešit dopravní situaci a další problémy s rozvojem spojené. Jak chceme tyto problémy řešit se dočtete >>>zde>>> .

Jakými principy se řídíme?

Shodujeme se na těchto základních prioritách - svoboda jednotlivce, volná hospodářská soutěž, demokracie v řízení obce, krajů a státu.

Chceme v obecních záležitostech a samosprávě dát větší prostor mladší generaci a aktivitě občanů Horoměřic. To je naše idea do nového volebního období 2014 - 2018.


  Představujeme se

Antonín Čacký (60), OSVČ - elektrotechnik

Horoměřický rodák, žije v lokalitě ulice Do Oříšků. Vystudoval střední průmyslovou školu elektrotechnickou. V oboru pracoval v různých organizacích, od roku 1989 v něm podniká. V zastupitelstvu obce působil po čtyři volební období jako člen stavební komise a finančního výboru a byl předsedou finančního výboru. Dlouhodobý člen Sokola Horoměřice a jeho výboru. Je kandidátem Sdružení na starostu. V případě zvolení chce přispět k daleko efektivnějšímu využití finančních prostředků, které obec pro občany spravuje. Nikdy nebyl členem žádné politické strany.

Ing. Zuzana Verner Danielisová (32), OSVČ

V Horoměřicích žije od roku 2008, v lokalitě Ke Kozím hřbetům, kdy se za manželem, který je horoměřický rodák, přistěhovala. Vystudovala VŠ, Hospodářskou politiku a správu obor Veřejná správa. Pracovala jako letuška u ČSA, šest let jako vedoucí kabiny. Zároveň vyučovala anglický jazyk v několika firmách a jazykových školách. Nyní je na rodičovské dovolené, v roce 2013 otevřela v Horoměřicích centrum Happy Faces provozující školičku s angličtinou. V případě zvolení by se chtěla věnovat problematice školství, aktivitám v obci pro rodiny s dětmi a trávení volného času. Nikdy nebyla členem žádné politické strany.

Doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D. (55), pedagog

V Horoměřicích žije od roku 1985, v lokalitě U Křížku, ulici Úzká. Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu. Pracoval jako technik v zemědělství, poté až do současnosti jako pedagog na České zemědělské univerzitě, kde je docentem. Zabývá se vědeckou prací v oblasti ekologie, nakládání s odpady. Publikuje vědecké i knižní práce, zúčastňuje se mezinárodních konferencí. Zabývá se přednáškovou činností na univerzitách a kurzech pro firemní management a pracovníky státní správy. V zastupitelstvu obce působil v 90. letech v komisi pro životní prostředí a v této oblasti chce v případě zvolení pracovat i v příštím volebním období. Není členem žádné politické strany.

Ing. arch. Adam Jech (29), OSVČ

V Horoměřicích žije od roku 1997, v lokalitě Za Špejcharem. Vystudoval ČVUT, Fakulta stavební obor Architektura a stavitelství. Po studiu realizoval projekty zimních zahrad a pracoval jako projektant lehkých obvodových plášťů ve společnosti SKANSKA. Nyní podniká v oboru 3D technologií a 3D tisku. Jako člen zastupitelstva by chtěl pomoci s odborným pohledem na řešení urbanizmu a architektonického vývoje Horoměřic. Rád by se věnoval i podpoře zájmových sdružení a mimoškolní aktivitě dětí. Nikdy nebyl členem žádné politické strany.

Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. (61), vědecký pracovník

V Horoměřicích žije od roku 1990, v lokalitě ulice Výstavby. Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze - Suchdole. Pracoval jako vědecký pracovník v oboru ochrany rostlin a agroekologie. Dlouhodobě vedl odbor agroekologie, nyní je vedoucím výzkumného týmu ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby. Současně je PR manažerem výzkumného ústavu. Zabývá se vědeckou prací, přednáší na univerzitách a pro odbornou veřejnost, publikuje a popularizuje vědu. V případě zvolení se chce zabývat problematikou životního prostředí. Není členem žádné politické strany

Doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc (72), vědecký pracovník

V Horoměřicích žije od roku 1968, v lokalitě Konzumní ulice Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu, získal dvě vědecké hodnosti na Mendlově univerzitě v Brně. Od roku 1966 pracuje ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze-Ruzyni, postupně od odborného asistenta po vedoucího vědeckého pracovníka. Třicet let byl vedoucím odd. virologie, 1992-2007 ředitelem odboru rostlinolékařství. Člen mezinárodních vědeckých týmů, koordinátor a odpovědný řešitel řady vědeckých projektů ČR, EU, USA. Členem zastupitelstva v Horoměřicích byl několik volebních období, včetně rady obce. V případě zvolení může pracovat na různých úsecích - výbory kontrolní, sociální, zemědělství a životní prostředí, finance. Je členem KDU-ČSL.

Ing. Jiří Janouš (63), důchodce

V Horoměřicích žije od roku 2000, v lokalitě Za dvorem,ulici J.K.Tyla. Vystudoval Dřevařskou fakultu Vysoké školy lesnické a dřevařské ve Zvolenu Celou svoji pracovní kariéru strávil v technických funkcích v oblasti výroby a obchodu s nábytkem. V případě zvolení se chce věnovat volnočasovým aktivitám, oblasti kultury a sport.Není členem žádné politické strany.

Ing. Juraj Beník (61), manažer

V Horoměřicích žije od roku 2000, v lokalitě Za dvorem,ulici J.K.Tyla. Vystudoval Vysokou školu zemědělskou a VŠ ekonomickou, obor zahraniční obchod. Do roku 1997 pracoval v oblasti zahraničního obchodu, nyní je manažerem v centrále nadnárodní společnosti. V případě zvolení se chce věnovat dopravě a životnímu prostředí. Není členem žádné politické strany.

PhDr. Borek Bican (58), obchodní manažer

V Horoměřicích žije od roku 2011, v lokalitě u Chotolu. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, obor překladatelství a tlumočnictví . Pracoval jako pedagog na České zemědělské univerzitě, posledních dvacet let zastává manažerské funkce v odpadovém hospodářství, kde se zabývá poradenstvím, provozem a řízením projektů. V případě zvolení nabízí své zkušenosti v tomto oboru, zejména při optimalizaci nakládání s odpady v obci, komunikaci se státní správou apod. Nikdy nebyl členem politické strany.

Ing. Jan Klíma (56), ředitel společnosti

V Horoměřicích žije od roku 2000, v lokalitě K Lesu. Vystudoval ČVUT, Fakulta strojní, obor Ekonomika a řízení. Pracoval jako novinář, posledních dvacet let je ředitelem komunikační agentury. V případě zvolení by se chtěl věnovat řídicím procesům, personalistice, rozpočtování a komunikací radnice s veřejností. Nikdy nebyl členem politické strany.

Ing. Petr Bláha (38), programátor

Horoměřický rodák, žije v lokalitě Oříšků, ulice Kolmá. Vystudoval Vysokou škola chemicko-technologickou. Pracoval jako IT specialista, v současné době je webovým administrátorem v Českém rozhlase. V zastupitelstvu již pracoval ve finanční komisi, v případě zvolení se chce věnovat oblasti účetních a IT agend. Není členem žádné politické strany.

RNDr. Jan Forst (52), OSVČ

V Horoměřicích žije od roku 1992, v lokalitě u Chotola. Vystudoval Univerzitu Karlovu, Fakulta přírodovědná. Po ukončení VŠ byl ložiskovým geologem ve firmě Geoindustria Praha, od roku 1994 samostatným geologem v oboru ložisková geologie, hydrogeologie a inženýrská geologie. Nyní majitel firmy v oboru krmiv a chovatelských potřeb. V případě zvolení by se chtěl věnovat problematice životního prostředí. Nikdy nebyl členem žádné politické strany.

Václav Potužník (42), OSVČ - truhlář

Horoměřický rodák, žije v lokalitě U hřiště, ulice Velvarská . Vyučen v oboru elektro a truhlář. V oboru elektro pracoval v jinonické Waltrovce, od roku 1989 v tomto oboru podnikal. Nyní je živnostníkem v truhlářském řemesle. V případě zvolení se chce zabývat oblastí územního rozvoje obce. Nebyl členem žádné politické strany.

Josef Vodolan (66), technik

Horoměřický rodák, žije v lokalitě ulice Výstavby.Vystudoval SPŠ hornicko-geologickou. Pracoval od roku 1996 v Českém Hydrometeorologickém ústavu, zde pracuje i v současnosti. V zastupitelstvu pracuje v komisi životního prostředí, v případě zvolení se chce této oblasti věnovat. Nebyl členem žádné politické strany.

Ing. Petr Verner (40), IT konzultant

Horoměřický rodák, žije v lokalitě Ke Kozím hřbetům. Vystudoval ČVUT, obor informatika. Od roku 1998 pracoval v různých IT firmách na pozicích programátor, administrátor a konzultant. V současnosti pracuje jako IT konzultant. V případě zvolení se chce věnovat provozním záležitostem a podpoře zájmových sdružení a volnočasových aktivit. Nikdy nebyl členem žádné politické strany.